WYCIECZNA NA BUDOWĘ - REMONT MOSTU KARPACKIEGO W RZESZOWIE


Dnia 21.04.2005 r. miała miejsce wycieczka techniczna na most przez Wisłok w Rzeszowie, leżący w ciągu ul. Powstańców Warszawy.

Most składa się z czterech swobodnie podpartych przęseł o rozpiętościach teoretycznych 21,5m. Długość całkowita obiektu wynosi 97.40m. Konstrukcję nośną stanowią prefabrykaty kablobetonowe dwuteowe typu WBS o wymiarach: lt = 21,50 m h =130 cm. Belki zespolone są z płytą żelbetową o grubości 12cm. Każde przęsło składa się z 9 belek w rozstawie osiowym 240 cm. Belki wstępnie sprężono kablami Freyssineta 18f5. Stężenie stanowią poprzecznie żelbetowe monolityczne o przekroju 26 x 107cm. Całkowita szerokość płyty pomostu wynosi 1986 cm. Na całej długości obiektu szerokość jezdni wynosi 14.0m. Podpory mostu stanowią dwa przyczółki i trzy filary żelbetowe. Filary są pionowo zdylatowane na całej wysokości, łącznie z fundamentami, poprzecznie do osi podłużnej mostu.  

Modernizację obiektu wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź SA (ostatnia w pełni polska firma mostowa).

Projekt modernizacji przewiduje:

1. Wymianę ciosów podłożyskowych oraz łożysk (zastosowano łożyska elastomerowe).

2. Wymianę 4 uszkodzonych belek WBS.

3. Wykonanie nowej płyty pomostu.

Grubość żelbetowej płyty pomostu na całym obiekcie wzrośnie do min. 21 cm, klasa betonu płyty będzie wynosić B40. Wysokość konstrukcyjna mostu po remoncie będzie wynosić 186 cm.

4. Montaż elementów wyposażenia.

Oczyszczony i zabezpieczony zostanie także beton ustroju nośnego. Płyta pomostu zostanie uciąglona po jednej stronie każdej z podpór pośrednich. Zmniejszy to ilość szczelin dylatacyjnych, które wbudowane zostaną urządzenia dylatacyjne. Nowego wyglądu doda kolor desek gzymsowych, inny niż charakterystyczny jak dotąd dla Rzeszowa.

Prace na obiekcie prowadzone są bez przerywania ruchu pojazdów. 

 Przewidywany termin oddania obiektu o użytku to październik 2005r.

Za przyjęcie na budowie oraz przekazanie ciekawych informacji na temat obiektu dziękujemy kierownikowi budowy, którym jest mgr inż. Andrzej Sołek (PRM Mosty-Łódź SA, Oddział Rzeszów).


^góra^

opracowali: Wiesław Chomycz (IV BD), Jakub Krupka (IV BD), fot.: Marta Domka (IV BD), Iwona Miąsik (V BD), Anna Dyło (V BD)

^góra^

<wstecz<

#home#

<wstecz<