Wrocławskie Dni Mostowe

W dniach 1-2 grudnia 2005 na terenie Politechniki Wrocławskiej w ramach wrocławskich dni mostowych odbyło się seminarium na temat „Mosty podwieszone i wiszące”. Organizatorami seminarium byli:

Dzięki zaproszeniu Zarządu Koła Naukowego Mostowców Politechniki Wrocławskiej, w seminarium mogli wziąć udział delegaci KNM Politechniki Rzeszowskiej (Jakub Krupka, Marcin Curkowicz, Wiesław Chomycz, Krystian Tomaka, Marcin Trześniowski).

Obszar tematyczny seminarium obejmował problematykę drogowych i kolejowych podwieszonych i wiszących obiektów mostowych oraz kładek dla pieszych. Wygłoszonych zostało 34 referaty, których treść dotyczyła: 

W gronie referentów zasiadali wybitni specjaliści inżynierii mostowej nie tylko z Polski ale i z za granicy. Uczestnictwo w seminarium pozwoliło na wzbogacenie wiedzy mostowej jak również na nawiązanie nowych, interesujących znajomości.

Za zaproszenie i gościnność serdeczne dzięki dla Kamila Guzikowskiego

oraz Młodych Mostowców z Politechniki Wrocławskiej ;-)

 

Korzystają z obecności we Wrocławiu obejrzeliśmy również Most Tysiąclecia - fotografie niżej.

<wstecz<   ^góra^

opracowali: Wiesław Chomycz, fot.: Jakub Krupka

^góra^   <wstecz<