Wycieczka do Puław

 

W październiku 2006 roku grupa członków KNM była gośćmi na budowie mostu w Puławach oraz w wytwórni elementów stalowych Mostostal Puławy. Mostostal Puławy należy do Grupy Mostostal Warszawa S.A. to licząca się firma na rynku budowlanym. Specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych oraz w budownictwie przemysłowym. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. marketingu i produkcji, Pan Andrzej Pruchniak przedstawił nam działalność firmy Mostostal Puławy. Podczas wizyty w wytwórni mogliśmy zaobserwować między innymi proces zabezpieczania antykorozyjnego elementów konstrukcji, poprzez nakładanie powłok przez metalizację natryskową (cynk, aluminium, miedź), oraz wiele innych procesów technologicznych.

Po wizycie w Wytwórni Konstrukcji Stalowych udaliśmy się nad Wisłę, by obejrzeć budowę mostu. Budowa obwodnicy Puław wraz z nowym mostem przez rzekę Wisłę jest częścią dużego zadania inwestycyjnego - drogi ekspresowej nr S12 z Radomia do Lublina. Nowy most całkowitej długości 1038,2 m i rozpiętości głównego, łukowego przęsła nurtowego 212 m znacznie przekracza dotychczasowe krajowe osiągnięcia w tym zakresie. Koszt budowy I etapu obwodnicy Puław to ok. 400,0 mln. PLN, w tym koszt robót budowlano-montażowych – ok. 311 mln. PLN, a koszt budowy mostu przez rzekę Wisłę – ok. 170 mln. PLN. Efektem realizacji całej inwestycji będzie stworzenie ważnego krajowego i międzynarodowego ciągu drogowego, dostosowanego do obsługi tranzytowej ruchu samochodowego: osobowego i ciężarowego oraz do sezonowego ruchu turystycznego. Natomiast w wyniku budowy I etapu obwodnicy uzyska się istotne odciążenie mostu przez Wisłę oraz centrum Puław, w szczególności od dalekobieżnego ruchu ciężarowego na kierunku Radom – Lublin.

opracowali: Violetta Drukała, Jakub Krupka

<home>   <wstecz<   ^góra^