Wycieczka na budowę mostu tymczasowego w Nagnajowie

 

Podstawowe dane techniczne obiektu

Konstrukcję nośną mostu tymczasowego stanowią dwie bliźniacze dwudźwigarowe trzynastoprzęsłowe kratownice stalowe otwarte z jazdą dołem, będące typowymi przęsłami mostu składanego DMS-65. Dźwigary główne mostu wykonano z przestrzennych elementów dźwigara oraz prostokątnych elementów kratowych płaskich, łączonych między sobą łącznikami i tężnikami. Po połączeniu wszystkich elementów pojedynczego dźwigara w przekroju powstaje kombinacja elementu przestrzennego i dwóch krat płaskich wzmocniona dodatkowo w środku rozpiętości przęseł i nad podporami, w górnej części, elementami przestrzennymi. Górne elementy przestrzenne przewidziano w środku rozpiętości przęseł długości od 12 do 15 m i nad podporami długości 6 m. Most składa się z elementów o modułowej długości 3,0 m. Do łączenia elementów w module zastosowano śruby M-33 a do łączenia modułów użyto bolce średnicy 50 mm. Wysokość konstrukcyjna dźwigara po zmontowaniu wynosi 2,60 m a na odcinkach z górnym elementem przestrzennym 3,20 m. Do elementów przestrzennych dźwigarów kratowych mocowane są za pomocą tulejek i śrub belki poprzeczne, na których oparto stalowe płyty pomostu stanowiące jezdnie. Jezdnie mają po 3,50 m szerokości. Rozpiętości przęseł dla jezdni GW i DW są takie same i wynoszą 29,50 + 11 x 39,00 + 29,50 m.

Przyczółki wykonano w postaci jarzm ze stalowych pali wbijanych z rur średnicy 610/11 mm, zwieńczonych głowicami. Pod każdym przyczółkiem zastosowano po 4 pale Dla przyczółków wykonano ograniczenie nasypu ścianką szczelną stalową z grodzic zwieńczoną żelbetowym oczepem. Na przyczółkach ustawiono łożyska stalowe przesuwne wałkowe z kompletu konstrukcji mostu składanego DMS-65. Filary mostu wykonano w postaci przestrzennych jarzm palowych, zastosowano pale z rur stalowych o średnicy 610/11 mm. Pod filarami wbito pale w ilości:

- dla podpór nr 2, 5, 6, 8 i 13 – po 8 sztuk – typ I,

- dla podpory nr 7 – 24 sztuki – typ II,

- dla podpór nr 3 i 4 – po 12 sztuk – typ III A,

- dla podpór nr 9 i 12 – po 12 sztuk – typ III B.

Na filarze nr 7 ustawiono łożyska stałe, a na pozostałych filarach przesuwne wałkowe z kompletu konstrukcji mostu składanego DMS-65. Obiekt zaprojektowano na klasę obciążenia mostu B wg PN-85/S-10030.

opracowali: Violetta Drukała, Jakub Krupka

<home>   <wstecz<   ^góra^