Budowa tunelu w Krasnem k. Rzeszowa

26 kwietnia 2006r. zapoznaliśmy się z budową tunelu pod drogą krajową nr 4 w Krasnem k. Rzeszowa. Generalnym wykonawcą obiektu jest Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A. Na budowie zostaliśmy przyjęci przez Panią mgr inż. Olgę Jasińską absolwentkę naszej Uczelni. Odwiedziliśmy mieszczące się nieopodal placu budowy biuro kierownictwa, gdzie mieliśmy możliwość wglądu w rysunki projektowe, a także dyskusji na temat realizacji i problemów z jakimi spotkali się wykonawcy. Obejrzeliśmy bardzo dobrze zorganizowany plac budowy, gdzie mogliśmy z bliska zobaczyć przebieg robót, m.in. wykonanie konstrukcji oporowej oraz nowatorski system izolacji płyty pomostu - Servidek firmy Grace.

Obiekt jest raczej niewielkich rozmiarów. Jest to tunel położony płytko - tzw. tunel o konstrukcji mostowej. Konstrukcję stropu stanowią belki mostowe, prefabrykowane typu Kujan, zespolone z betonem o zmiennej grubości. Belki są oparte za pośrednictwem przekładek z papy na betonowych ścianach - przyczółkach.

   Podstawowe parametry: 

 • długość tunelu: 22 m 

 • szerokość tunelu: 13.60 m 

 • światło pionowe tunelu: 4.5 m 

 • parametry jezdni w tunelu: 2 x 3.25 m 

 • parametry jezdni i chodników na obiekcie: - chodnik: 2.60 m; - jezdnia: 3x3.25 m + 1.25 m + 2x3.25 m; - chodnik: 1.90 m 

 • fundamenty: na palach - 2 x 8 szt. o średnicy 150 cm i długości od 15 do 18 m.

 • Za przyjęcie na budowie serdecznie dziękujemy firmie "Mosty-Łódź", kierownikowi budowy mgr inż. Andrzejowi Sołkowi oraz mgr inż. Oldze Jasińskiej.

  ^góra^

  opracował i fotografował: Rafał Szaluś

  ^góra^