I Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych Mostowców

"Współczesne tendencje w budownictwie mostowym"

Bystre k. Baligrodu, 26 - 28 październik 2006

 

 

W dniach 26-28 października br. w Bieszczadach, w miejscowości Bystre k. Baligrodu odbyło się I Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych Mostowców pt. "Współczesne tendencje w budownictwie mostowym". Pomysłodawcami i organizatorami Seminarium było Koło Naukowe Mostowców w Politechnice Rzeszowskiej. W Seminarium wzięli udział przedstawiciele studenckich Kół Naukowych z Politechniki Lubelskiej, Poznańskiej, Wrocławskiej i organizatorzy – członkowie Koła Naukowego Mostowców w PRz. Przed rozpoczęciem seminarium odczytano list od prof. A. Jarominiaka skierowany uczestników spotkania. Życzenia owocnych obrad przekazali dr inż. E. Michalak, p.o. Kierownik Katedry Mostów w PRz i dr inż. L. Janas opiekun KNM w PRz.

Program seminarium przewidywał trzy sesje. W sesji I znalazły się głównie referaty o tematyce badawczej, sesja II dotyczyła współczesnych tendencji w krajowym budownictwie mostowym a sesja III poświęcona została budowie mostów na świecie.

SESJA I

Sesję prowadzili: Marta Domka z Politechniki Rzeszowskiej i Przemysław Pielach z Politechniki Poznańskiej. Wygłoszono następujące referaty:

 • Łukasz Chowaniec (PRz): Analiza obliczeniowa i badania modelowe konstrukcji zespolonej typu drewno klejone beton

 • Łukasz Dumański (PRz): Badania doświadczalne lekkich dźwigarów zespolonych typu AL-LB

 • Marcin Gruca (PRz): Badania cech antykorozyjnych wybranych materiałów do iniekcji rys wraz z koncepcją wzmocnienia mostu betonowego

 • Przemysław Pielach (PP): Analiza stanów granicznych żelbetowych belek mostowych wzmocnionych taśmami z włókien węglowych.

 • Piotr Szymanowski (PP):  Mosty typu „Extradosed”

 • Agnieszka Ferenc (PL), Jarosław Jarosz (PL): Konieczność budowy nowoczesnych obiektów mostowych. Realizacja projektu budowy mostu w Puławach.

 • Piotr Maksim (PRz): Nowoczesna konstrukcja przęseł mostu w Puławach

SESJA II

Sesję poprowadzili: Agnieszka Ferenc z Politechniki Lubelskiej i Jakub Krupka z Politechniki Rzeszowskiej. Wygłoszono następujące referaty:

 • Magdalena Bałaban (PL), Marlena Kwiatkowska (PL): Połączona funkcjonalność z estetyką. Realizacja wiaduktu w Lublinie

 • Wiesław Chomycz (PRz): Projekt koncepcyjny kładki pieszo-jezdnej przez Zalew Soliński w m. Polańczyk

 • Marta Domka (PRz): Most w Wolinie

 • Violetta Drukała (PRz): Most Zamkowy w Rzeszowie

 • Agata Gołębiewska (PWr): Obiekty mostowe wykonywane jako przejścia dla dzikich zwierząt

 • Maciej Szeliga (PRz):  Most w Płocku. Najdłuższe przęsło podwieszone w Polsce

 • Arkadiusz Olko (PRz):  Most Apollo w Bratysławie

SESJA III

Sesję poprowadzili: Agata Gołębiwwska z Politechniki Wrocławskiej i Maciej Szeliga z Politechniki  Rzeszowskiej. Wygłoszono następujące referaty:

 • Marcin Curkowicz (PRz), Jakub Krupka (PRz): Wyprawa naukowo-techniczna Francja 2005

 • Dominik Macheta (PRz): Współczesne trwałe mosty pływające

 • Dawid Rewers (PRz): Kładka dla pieszych wzorowana na projekcie Leonarda da Vinci

 • Michał Różycki (PP), Krzysztof Szmyt (PP): Współczesne kładki dla pieszych - koniec z konserwatyzmem inżynierskim

 • Krystian Tomaka (PRz): Wiadukt Milleau i film Mosty Francji

 • Artur Wysocki (PRz): Kładka wstęgowa z drewna klejonego w Essing

 • Agnieszka Zielińska (PWr): Współczesne rozwiązania obiektów mostowych w Chinach - przykłady i tendencje

Poza nauką

W pierwszym dniu seminarium, po dwóch sesjach i burzliwych dyskusjach udaliśmy się na Połoninę Wielińską. Kilkukilometrowy spacer przy słonecznej pogodzie sprzyjał dalszej wymianie poglądów i niewątpliwie korzystnie wpłynął na naszą kondycję.  Wieczorem, przy ognisku, pieczonych kiełbaskach i dźwiękach gitary pogłębialiśmy i tak przyjacielskie stosunki między kołami naukowymi mostowców.

W drugim dniu seminarium po wygłoszeniu referatów udaliśmy się do Soliny. Zwiedziliśmy Elektrownię, byliśmy we wnętrzu największej w Polsce zapory wodnej.

Komitet organizacyjny Seminarium:

 • Marta Domka – przewodnicząca

 • Wiesław Chomycz – zastępca przewodniczącej

 • Jakub Krupka – zastępca przewodniczącej

 • Violetta Drukała – członek

 • Dominik Macheta – członek

 • Arkadiusz Olko – członek

 

 
<home> opracowali: Marta Domka; fot.: Jakub Krupka, Dawid Rewers <wstecz<   ^góra^