WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE  23-24.11.2010

 

 

W dniach 23-24 listopada 2010r. ośmioro członków naszego Koła Naukowego w składzie: Katarzyna Poliwka, Michał Ryś, Artur Sowa, Łukasz Róg, Karol Pereta, Paweł Cisek, Aleksander Gwizdak i Bartłomiej Potasiewicz, uczestniczyło w organizowanych przez Politechnikę Wrocławską seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe”. Była to już siódma edycja wrocławskiego seminarium. Tegorocznym tematem podjętym na konferencji była „Prefabrykacja w mostownictwie”.

 

PB230099.JPG

 

Na konferencji obecni byli przedstawiciele firm projektowych, wykonawczych, producenci prefabrykatów mostowych (w szczególności belek, pali, wyposażenia, elementów odwodnienia) oraz przedstawiciele administracji sieci drogowej w Polsce. Prezentowane przez nich referaty zwykle wieńczone były żywą dyskusją. Przedstawicielem Politechniki Rzeszowskiej na seminarium był dr inż. Dariusz Sobala, który wygłosił referat na temat pali prefabrykowanych.

 

    PB230059.JPG PB230063.JPG Obraz 062.jpg

 

Ponadto na seminarium poruszane były kwestie:

 - produkcji elementów prefabrykowanych z różnych materiałów (betonu, polimerobetonu, stali, tworzyw sztucznych, drewna, itp.);

 - projektowania obiektów mostowych z wykorzystaniem prefabrykatów;

 - nowych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie mostów zespolonych stalowo-betonowych, drewniano-betonowych i innych;

 - konstrukcji hybrydowych;

 - zaawansowanych technologii realizacji przy wykorzystaniu różnorodnych elementów prefabrykowanych;

 - monitoringu i rehabilitacji obiektów mostowych;

 - wadliwych rozwiązań prawnych hamujących procesy inwestycyjne w budownictwie komunikacyjnym.

 

Duże wrażenie, mimo bariery językowej, wywarł na uczestnikach seminarium występ Michela Virlogeux'a – jednego z projektantów wiaduktu Millau i mostu Vasco da Gama. Przedstawił on problemy w projektowaniu mostów podwieszonych w oparciu o zaprojektowane przez siebie obiekty. Z równie ogromnym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Jensa Starka, którego temat referatu odbiegał nieco od tematyki seminarium. Prezentacja przedstawiała budowę stadionu we Wrocławiu na Euro 2012, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prefabrykacji.

 

Poza konferencją uczestnicy zwiedzili Wrocław oraz zapoznali się z obiektami mostowymi, których we Wrocławiu jest sporo. W godzinach wieczornych, była niepowtarzalna okazja, żeby spotkać się i zintegrować z członkami mostowych kół naukowych z wielu uczelni w Polsce.

 

  Obraz 049.jpg PB240134.JPG Obraz 090.jpg

 

Za zaproszenie na Wrocławskie Dni Mostowe szczególnie dziękujemy kołu naukowemu „Młodzi Mostowcy” działającemu na wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

Link do strony Koła Naukowego Młodzi Mostowcy: http://www.mlodzimostowcy.pwr.wroc.pl/

 

 

Opracował: Michał Ryś

                                                                                                                     <home>   <wstecz<   ^góra^