Wycieczka na budowę mostu MS-4 w ciągu drogi ekspresowej S-19 w Jasionce

 

 

Most MS-4 jest najdłuższym obiektem mostowym w ciągu budowanej obecnie drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna-Rzeszów. Most ten znajduje się w węźle „Jasionka”,  w którym będzie można wjechać lub zjechać z drogi ekspresowej. Budowę tego mostu, jak i pozostałych obiektów mostowych na tym odcinku, realizuje Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A.

 

odcinek1.jpgodcinek1.jpg 

Podstawowe dane techniczne obiektu:

 

- Schemat statyczny mostu: belka ciągła sześcioprzęsłowa,

                                             konstrukcja rozdzielona dla każdej jezdni;

 

- Rozpiętość teoretyczna przęseł: 27,15+4x27,75+27,15 [m];

 

- Szerokość użytkowa obiektu: 0,75+10,50+10,50+0,75 [m];

 

- Klasa obciążenia: A, wg PN-85/S-10030;

 

- Ustrój nośny: belki strunobetonowe T-27 (B45), płyta pomostu 0,25m (B35);

 

- Przeszkoda: droga powiatowa nr 1376R, droga dojazdowa DD11,

                      Potok Świerkowiec (szerokość koryta 3,50m).

 

   

  

widok2.JPG

 

przekrój2.JPG

 

Most jest posadowiony na palach wielkośrednicowych o średnicy 1,50m i zróżnicowanych długościach wynoszących 12,0 oraz 15,0m. Są to pale wiercone, betonowane metodą Kontraktor. Przyczółki są masywne i oddylatowane od skrzydeł jak również posiadają dylatację w osi konstrukcji mostu. Skrzydła są oparte na ławie fundamentowej, będącej oczepem dla pali. Podpory pośrednie stanowią żelbetowe filary w kształcie owalnym; na jedną nitkę przypadają 3 filary w jednym rzędzie. Przyczółek od strony lublina już ma wykonaną zasypkę i trwa budowa nasypu na dojeździe.

   

Ustrój nośny stanowią prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T”, które są patentem firmy realizującej budowę tego mostu. Produkcja belek odbywa się przy siedzibie rzeszowskiego oddziału firmy „Mosty-Łódź S.A.” w Borze /k. Głogowa Młp. W związku z dużym ciężarem i gabarytami belek, ich transport, a także układanie na przęśle odbywa się wyłącznie nocami, a na przejazd pojazdu ponadnormatywnego wiozącego belki, potrzebne są odpowiednie zezwolenia. Belki stanowiące konstrukcję nośną mostu MS-4 są belkami T-27 o długości 27,5m, układane przy pomocy dźwigu o nośności 100t. W pierwszej kolejności opierane są na podporach tymczasowych wykonanych z klatek PRM, które również są patentem firmy „Mosty-Łódź S.A.”, znajdujących się przy podporach mostu. Na klatkach znajdują się głowice naklatkowe o różnych wysokościach, które nadają konstrukcji spadek poprzeczny odprowadzający wodę. W pierwszej fazie, belki ułożone na przęśle pracują jako swobodnie podparte. Kolejnym etapem jest zbrojenie i betonowanie płyty pomostu na poszczególnych przęsłach, a dopiero później następuje zbrojenie i betonowanie tzw. węzłów czyli poprzecznic uciągających, po wykonaniu których, konstrukcja zaczyna pracować jako belka ciągła. Przerwy technologiczne występują w miejscach występowania zerowych momentów zginających. W przekroju poprzecznym znajduje się 15 takich belek (na jedną nitkę).

   

Warto podkreślić, że postęp prac na budowie jest ogromny. Budowa rozpoczęła się w marcu br. a w dniu naszej wycieczki na budowę (4 listopada), belki były położone już na wszystkich przęsłach, z wyjątkiem jednego przęsła w ciągu lewej jezdni, a także zabetonowane były płyty pomostu na trzech przęsłach i dwie poprzecznice uciągające. Prace na budowie aż trzykrotnie przerwała powódź. Pod jednym przęsłem znajduje się Potok Świerkowiec, który po intensywnych opadach deszczu wylewa na znaczny obszar.

Dziękujemy kierownikowi budowy Panu mgr inż. Wiesławowi Chomyczowi za oprowadzenie i zapoznanie nas z budową tego mostu: z technologią budowy oraz z napotkanymi problemami w trakcie realizacji tego obiektu.

 

DSC_0015.JPG

 

DSC_0024.JPG

 

DSC_0003.JPG

 

Obraz 020.jpg

 

P1050415.JPG

 

Więcej informacji na temat budowy drogi ekspresowej S-19: http://www.s19-stobierna-rzeszow.pl/

 

opracowanie: Michał Ryś

<home>   <wstecz<   ^góra^