A4, Reszów-Korczowa i obwodnica Przemyśla


 

W dniu 7 listopada 2011 roku członkowie Koła Naukowego Mostowców wybrali się na wycieczkę techniczną organizowana przez Zakład Dróg i Mostów na autostradę A4, odcinek Rzeszów-Korczowa oraz na drogę obwodową Jarosławia i Przemyśla. Mieliśmy okazję zobaczyć budowę obiektów mostowych, a firmami oprowadzającymi po budowach były: AVAX.SA. i MOTA-ENGIL.
Pierwszym obiektem, który mogliśmy zobaczyć był wiadukt drogowy WD-4 usytuowany na obwodnicy Jarosławia. Jest to obiekt 5-cio przęsłowy o rozpiętości skrajnych przęseł 24,50m oraz środkowych 37,00m, długości całkowitej 160,80m. Konstrukcje nośną stanowią trzy dźwigary z betonu sprężonego.
Kolejnym obiektem objętym programem wycieczki był tzw. „Wędrujący most” na Sanie w Jarosławiu. Jest to most zbudowany z trzech przęseł 62,00 m o konstrukcji kratownicowej z jezdnią dołem. Są to 3 z 18 przęseł mostu z Fordonu.


Widok na WD-4


Widok na "Wędrujący most""


Widok kontrukcji od spodu

 

Następnie obejrzeliśmy dwa wiadukty kolejowe WK-2 oraz WK-3. Są to obiekty w ciągu linii kolejowej nr 101. Wiadukt WK-2 jest to obiektem jednoprzęsłowym o konstrukcji stalowej oraz rozpiętości teoretycznej 21,34m nad obwodnicą Jarosławia. WK-3 jest zlokalizowany nad odcinkiem drogi gminnej łączącej Tuczempy z drogą krajową nr.4. Jego rozpiętość teoretyczna wynosi 11,36m.


Usytuowanie wiaduktów WK-2 i WK-3


Widok na wiadukt WK-2


Widok na wiadukt WK-3

 

Pierwszym obiektem na autostradzie A4 był most MA-37 wykonywany przez J&P AVAX S.A. Obiekt zlokalizowany w kilometrażu: 650+245-650+395, jest mostem łukowym o rozpiętości teoretycznej 150,00m, szerokości pojedynczego ustroju 22,21m, konstrukcja nośna zespolona stalowo-betonowa, dźwigary o wysokości od 1,73 do 1,92 m oraz płyta betonowa grubości 0,25m. Wysokość łuku wynosi 22,278m.


Lokalizacja obiektu MA-37


Widok na podpory pośrednie


Wizualizacja obiektu

 

Kolejnym punktem wycieczki był wiadukt WD-36 nad autostradą A-4 również wykonywanym przez J&P AVAX S.A. Jest to obiekt żelbetowy sprężony, trzyprzęsłowy, wykończony betonem architektonicznym.


WD-36 w budowie


Wykończenie z betonu architektonicznego

 

Ostatnim obiektem w ciągu autostrady A4, który mieliśmy okazje poznać był mosto symbolu MPZ-42 nad rzeką Wisznia. Jest to obiekt 3-przęsłowy o skrajnych przęsłach stalowo-betonowych a środkowym podwieszonym na łuku podobnym jak w moście MA-37.


Widok na środkowe przęsło


Widok na podporę


Zdjęcie obok dźwigu TEREX DEMAG firmy HERKULES(udźwig 500t)

 

Ostatnim obiektem, a zarazem najciekawszym naszej wycieczki był most podwieszony na Sanie w Przemyślu. Jest to obiekt powstający w ciągu drogi obwodowej Przemyśla. Głównym wykonawcą obiektu jest firma Mota-Engil. Całkowita długość obiektu wynosi 229,45m a rozpiętość przęseł 114m. Konstrukcja pomostu jest wykonana z rusztu stalowego zespolonego z żelbetową płytą pomostu i podwieszonego za pomocą lin do pylonu o wysokości 61,5m.


Widok na środkowe przęsło


Widok na podporę