Mosty autostradowy w okolicy Nowej Wsi


 

W dniu 10 czerwca 2011 r. członkowie Koła Naukowego Mostowców mieli przyjemność, zobaczyć budowę dwóch obiektów mostowych. Pierwszy most autostradowy MA161 o rozpiętościach przęseł 45.00+7x60.00+45.00m,skrzynkowego, budowanego metodą metodą nasuwu podłużnego.Drugi obiekt WA-160, to typowy wiadukt autostradowy, z belek prefabrykowanych, o długości przęseł 2x18,15m.Obiekty znajdują się w okolicy Nowej Wsi. Budowy realizuje firma Mostostal.


Mapa z zaznaczoną lokalizacją obiektów


Widok na obiekt MA-161


Widok na kontruckje obieku WA-160

 

Zdecydowanie ciekawszym obiektem był most autostradowy MA-161. Most zlokalizowany w odległości ok 11km od centrum Rzeszowa, Most przecina drogę nr 19, nr 15, nr 10 i dwie rzeki: Wisłok i Mrowlę. W celu umożliwienia sprawnego transportu materiałów i elementów obiektu, na placu budowy wykonano dwie tymczasowe przeprawy przez rzekę Wisłok i przez rzekę Mrowlę.


Przeprawa przez rzekę Wisłok


Przeprawa przez rzekę Mrowlę

 

Obiekt posiada bardzo ciekawie ukształtowane podpory pośrednie. Na załączonych zdjęciach można zobaczyć zbrojenie podpór tymczasowych i deskowanie podpór, jak również gotowe podpory. Konstrukcją nośną pomostu stanowi skrzynia betonowa sprężana kablami sprężającymi kotwionymi w skrzyni i w płycie pomostu.


Zbrojenie z deskowaniem podpór


Gotowe podpory


Głowica zakotwienia w części dolnej skrzyni


Głowica zakotwienia w części górnej skrzyni

 

Wsporniki chodników wykonano zostały podparte przez „skratowanie” z rur stalowych kotwionych u podstawy skrzyni i na krańcach wsporników.Budowa obiektu polegała na częściowej prefabrykacji segmentów pomostu, na zbudowanym na potrzeby budowy stanowisku do prefabrykacji.Najpierw wykonywano zbrojenie części dolnej skrzyni a następnie deskowanie i betonowano element. Nieodłacznym elementem technologii nasuwania, jest dźiub montażówy - awanbek, który redukuje momenty wspornikowe w fazie montażowej, dzięki wcześniejszemu osiągnięciu podpór.


Popdparcie wsporników


Stanowisko prefabrykacji


Przygotowane zbrojenie dolnej części skrzyni


Dźiub montażowy - "awanbek"

 

Za przyjęcie i zaprezentowanie ciekawej budowy serdecznie dziękujemy kierownictwu budowy.