Wycieczka techniczna na obiekty mostowe w ciągu autostrady A4 Tarnów-Rzeszów


 

W dniu 15.11.2011 członkowie Koła Naukowego Mostowców oraz Koła Naukowego Drogowców Politechniki Rzeszowskiej uczestniczyli w wycieczce technicznej na obiekty mostowe w ciągu autostrady A4. Celem wycieczki były trzy obiekty na dwóch odcinkach: Tarnów Krzyż – Dębica Pustynia (2 obiekty) oraz Dębica Pustynia – Rzeszów Zachodni (1 obiekt), firmami oprowadzjącymi były: "Budimex" i "Siac Construction"


Przejście dla zwierząt dużych (PZGd 2)


Widok na WA 120/121


Widok na estakadę E-118

 

W pierwszej kolejności udaliśmy się na obiekt potocznie nazywany „Dużym zwierzakiem”. Jest to przejście dla zwierząt dużych górą, zlokalizowane w KM 553+685 autostrady A4. PZGd 2 to obiekt czteroprzęsłowy (26,00+32,00+32,00+26,00), o schemacie statycznym belki ciągłej. Przęsło obiektu to ustrój płytowo-belkowy wykonany z betonu sprężonego, zaprojektowany na obciążenie użytkowe 5kN/m2. Podpory obiektu zarówno skrajne (masywne przyczółki żelbetowe) jak i pośrednie (filary słupowe o przekroju elipsy) posadowione są w sposób pośredni, na palach prefabrykowanych o długości 16-18m. Przęsło składa się z pięciu oddzielnych segmentów, charakterystyczne są cztery dylatacje podłużne. Pojedynczy segment to ustrój dwudźwigarowy o wysokości belki 1,8m, grubości płyty od 0,3 do 0,45m i całkowitej szerokości 19,1m. Podsumowując, „Duży zwierzak” to: 23910m3 wbudowanego betonu, 2781 ton ułożonej stali zbrojeniowej, 15485 mb naciągniętej stali sprężającej i około 32 km długości wbitych pali prefabrykowanych.


Dylatacja podłużna obiektu


Skrzydełko przyczółka


Gęstwina rusztowań stacjonarnych

 

Po zakończeniu zwiedzania przejścia dla zwierząt udaliśmy się na kolejny obiekt mostowy, a dokładniej wiadukt autostradowy WA 120/121, na odcinku Tarnów Krzyż – Dębica Pustynia. Wiadukt składający się z dwóch odrębnych „nitek” zlokalizowany jest w KM 535+690,7 autostrady A4 nad potokiem Budzisz oraz drogą wojewódzką nr 985. Jest to obiekt jedenastoprzęsłowy (35,00+9x48,00+35,00), o schemacie statycznym belki ciągłej, zaprojektowany na klasę obciążenia A wg. PN-85/S-10030. Przęsło obiektu to ustrój czterobelkowy wykonany z betonu klasy C40/50 sprężonego kablami 22L15,7. Wysokość belek to 2,2m, grubość płyty 0,25m. Wykonywane są one na rusztowaniach stacjonarnych. Podpory obiektu zarówno skrajne (masywne przyczółki żelbetowe) jak i pośrednie (filary ścianowe o kształcie prostopadłościanu) wykonane są z betonu klasy C30/37 i posadowione w sposób pośredni na palach. Przęsło oparte jest na podporach za pomocą łożysk garnkowych, natomiast dylatacje wiaduktu zostaną wykonane jako stalowe, modułowe.


Podpory


Przęsło w trakcie budowy


Kotwy talerzowe i wpust mostowy

 

Ostatnim punktem naszej wycieczki była estakada E-118 budowana również na odcinku Tarnów Krzyż – Dębica Pustynia. Obiekt usytuowany jest w KM 533+160,0 autostrady A4 nad rzeką Wisłoką oraz istniejącymi drogami gminnymi. Cały obiekt tak jak poprzedni wiadukt składa się z dwóch oddylatowanych „nitek” i podzielony jest na 3 sekcje: pierwsza „najazdowa” (46,00+5x60,00+47,00) druga „przęsła nurtowego” (72,00+120,00+72,00) oraz trzecia „najazdowa” (47,00+10x60,00+46,00). Przęsło każdej „nitki” to w przekroju poprzecznym skrzynka dwukomorowa o wysokości od 2,5- 5,0m wykonana z betonu klasy C50/60 i sprężana kablami 22L15,7. Pomost tworzy płyta żelbetowa o grubości od 0,3 do 0,5m. Przęsła estakady wykonywane są trzema technologiami: wspornikową (przęsło nurtowe), na rusztowaniach stacjonarnych oraz metodą nasuwania. Podpory obiektu zarówno skrajne (masywne przyczółki żelbetowe) jak i pośrednie (filary słupowe) wykonane są z betonu klasy C30/37 i posadowione w sposób pośredni na palach. Przęsła oparte są na podporach za pomocą łożysk garnkowych, natomiast dylatacje estakady zostaną wykonane jako stalowe, modułowe.


Przekrój przez skrzynie pomostu


Umocnienie brzegu ściankami szczelnymi


Przęsło startowe dla metody wspornikowej


Dziób montażowy „awanbek”


Połączenie "awanbeku" z przęsłem