VI Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne - Świlcza 2011


 

W dniach 20-21 października 2011 r. w Świlczy odbyło się VI Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne, którego tematem przewodnim była „Autostrada A4 i drogi ekspresowe na Podkarpaciu”.


 

   Spotkanie podzielono na trzy sesje. W każdej omówiono główne problemy występujące przy tak dużych inwestycjach jak autostrada A4 oraz drogi ekspresowe.

   Pierwszą sesję zatytułowano jako „Przygotowanie , realizacja i zarządzanie budową”. Pierwszy referat wygłosił P. Wiesław Kaczor – dyrektor GDDKiA O/Rzeszów. Omówił on program rządowy budowy dróg krajowych na Podkarpaciu. Kolejne referaty wygłosili panowie Tadeusz Suwara z Transprojektu Warszawa, Krzysztof Waśko z firmy Budimex oraz Bogdan Tarnawski z firmy Promost Consulting. W dyskusji poruszono wiele kwestii. Padło pytanie który typ kontraktu FIDIC jest lepszy – „konwencjonalny” czy „zaprojektuj i zbuduj”? Omówiono główne przeszkody w przygotowaniu i realizacji autostrady A4 oraz zastanawiano się nad tym czy zostanie ona zrealizowana w terminie, co za tym idzie- czym tak naprawdę jest racjonalny termin ukończenia budowy?

   W II dniu spotkania dyskusyjnego odbyły się dwie sesje. Tego dnia poruszono najciekawsze, oraz najbardziej dyskusyjne tematy.

   W czasie I sesji tego dnia zatytułowanej „Autostradowe obiekty mostowe” wysłuchaliśmy referatów dotyczących problemów związanych ze szczególną specyfikacją obiektów autostradowych. Szczególną uwagę słuchających przykuła prezentacja P. Marcina Namięty z firmy Mostostal, który opowiedział o technologii realizacji mostu MA-161 wykonywanego metodą nasuwania podłużnego. Po wygłoszeniu referatów rozpoczęto dyskusje, w której poruszono wiele kwestii – między innymi sprawę niejednokrotnie dyskusyjnych zapisów zawartych w PFU ( Program Funkcjonalno Użytkowy).

   Sesja kończąca całe spotkania zatytułowana „ Problemy towarzysząca budowie autostrady i dróg ekspresowych” obracała się głównie wokół ekologii oraz archeologii. Poszczególni referenci opowiadali o problemach związanych z szeroko pojętym hasłem ochrony środowiska. Niejednokrotnie kuriozalne wymagania ekologów świetnie przedstawiła P. Agata Dąbal z firmy Promost Consulting. W tej sprawie wypowiedział się również przedstawiciel GDDKiA oraz reprezentantka firmy wykonawczej SIAC. Spojrzenie z innej perspektywy stało się możliwe dzięki prof. Sylwestrowi Czopkowi z URz specjalizującemu się w archeologii. Zwrócił on uwagę na znaczenie odkrytych przedmiotów w czasie realizacji autostrady A4.

   W czasie ostatniej sesji dyskusyjnej podsumowano całe spotkanie, ponownie przypomniano główne problemy i bolączki istniejącego systemu oraz zaproponowano możliwości ich rozwiązania. Tak zakończyło się VI Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne.