Budowa obwodnicy miasta Biecz – SKANSKA S.A.

Praktykant: Wojciech Kalandyk

 

 

mapka

Fot.1. Mapa Projektu

 

       Miejscem mojej praktyki było miasto Biecz, gdzie dzięki firmie SKANSKA miałem przyjemność odbywać swoją praktykę przeddyplomową. Na budowie spędziłem ponad dwa i pół miesiąca (od 01.07.2008r do 19.09.2008r), gdzie pod czujnym okiem Piotrka Subczaka, Mirka Gucwy, Sylwka Węglorza, Remika Grodzickiego, Tomka Przepiórki i Łukasza Giemzy zdobywałem cenne doświadczenie zawodowe.

Pomimo tego, że trafiłem na sam koniec kontraktu, nauczyłem się wiele rzeczy. Przede wszystkim skonfrontowałem wiedzę zdobytą na uczelni z realiami budowy oraz nauczyłem się szybko i skutecznie reagować na różne problemy związane z pracami budowlanymi.

 

Do moich obowiązków na praktykach należały:

 

Podczas pracy na budowie:

-         Kontrola prac robotników i podwykonawców

-         Pilnowanie przepisów BHP

-         Wykonywanie pomiarów geodezyjnych

-         Koordynacja pracy ludzi i sprzętu

 

Podczas pracy w biurze:

-         Przygotowywanie obmiarów do sprzedaży

-         Prowadzenie budowy od strony obiegu dokumentów

-         Przygotowywanie operatu kolaudacyjnego

  

Główne informacje o projekcie:

-         Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie

-         Data rozpoczęcia: 10 kwietnia 2007r.

-         Zakontraktowana data zakończenia: 30 września 2008r.

-         Wartość kontraktu: 92 570 618,14zł
w tym obiekty mostowe: 41 423 750,00zł

 

Na całym kontrakcie znajdowało się 7 obiektów mostowych:

-         2 mury oporowe

-         2 wiadukty

-         3 mosty

 

Krótka charakterystyka mostów i wiaduktów:

Most nad potokiem Libuszanka - długość 33,55m

Obiekt projektowany jako jednoprzęsłowa konstrukcja złożona z belek stalowych zespolonych z żelbetową płytą pomostową, przez obiekt przeprowadzona jest jezdnia i obustronne chodniki dla obsługi. Obiekt w planie usytuowany jest na prostej.

Podstawowe parametry techniczne:

- długość całkowita obiektu 63,26 m,

- rozpiętość teoretyczna 32,50 m,

- długość całkowita ustroju niosącego: 33,55m;

- klasa obciążenia A.

 

Wiadukt w ciągu drogi powiatowej - długość 25,30m

Obiekt projektowany jako jednoprzęsłowa konstrukcja sprężona płytowa. Usytuowany jest w ciągu drogi powiatowej Biecz-Korczyna i ma za zadanie  bezkolizyjne przeprowadzenie drogi powiatowej nad nowobudowaną obwodnicą miasta Biecz.

Podstawowe parametry techniczne:

- długość całkowita obiektu 40,35 m,

- rozpiętość teoretyczna 23,90 m,

- długość całkowita ustroju niosącego 25,30m

- klasa obciążenia B.


Most na rzece Ropa - długość 160,90m

Obiekt zaprojektowany jako pięcioprzęsłowa konstrukcja złożona z belek stalowych o przekroju skrzynkowym zespolonych z żelbetową płytą pomostową.

Podstawowe parametry techniczne:

- długość całkowita obiektu 180,00 m,

- rozpiętość teoretyczna 160,00 m ( 25,0 + 34,0 + 42,0 + 34,0 + 25,0)

- klasa obciążenia A.

Obiekt przekracza rzekę o charakterze podgórskim o nazwie Ropa, stanowiącą naturalną przeszkodę, oraz przebiega nad drogami dojazdowymi nr 7 i nr 8. Koryto rzeki nie podlega umocnieniu w rejonie projektowanego mostu.


Wiadukt nad linią kolejową PKP - długość 56,08m

Obiekt zaprojektowany jako trójprzęsłowa konstrukcja żelbetowa, belkowo-płytowa. Przez obiekt przeprowadzona jest jezdnia oraz obustronne chodniki dla obsługi.

Podstawowe parametry techniczne:

- długość całkowita obiektu 67,44 m,

- rozpiętość teoretyczna 54,60 m, (16,80 + 21,0 + 16,80)

- długość całkowita ustroju niosącego 56,08m

- klasa obciążenia A.

Obiekt przekracza linię PKP relacji Stróże – Krościenko, a jego zadaniem jest bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pojazdów nowym ciągiem komunikacyjnym. Obecnie w miejscu jego budowy znajdują się tereny uprawne i łąki.


Most na potoku Sitniczanka - długość 29,00m

Obiekt projektowany jako jednoprzęsłowa konstrukcja złożona z belek stalowych zespolonych z żelbetową płytą pomostową, przez obiekt przeprowadzona jest jezdnia z pasami awaryjnymi oraz obustronne chodniki dla obsługi.

Podstawowe parametry techniczne:

- długość całkowita obiektu 49,00 m,

- długość całkowita ustroju niosącego 28,97m

- rozpiętość teoretyczna 28,00 m,

- klasa obciążenia A.

Obiekt przekracza potok o charakterze górskim o nazwie Sitniczanka, stanowiący naturalną przeszkodę. Potok Sitniczanka stanowi fragment lewobrzeżnego obszaru zasilania rzeki Ropy. W rejonie projektowanego mostu koryto potoku podlega umocnieniu. Obecnie w miejscu jego budowy znajdują się tereny uprawne i łąki.

 

Fot.2. Betonowanie płyty przejściowej

 

Fot.3. Przygotowanie płyty przejściowej pod ułożenie izolacji

 

 

Fot.4. Wykonywanie warstwy ochronnej izolacji na płycie przejściowej

 

Fot.5. Układanie izolacji na płycie pomostu

 

Fot.6. Prace betoniarskie przy użyciu dźwigu i kosza

 

Fot.7. Podczas pracy w biurze..

Fot.8. Widok części projektu

 

Fot.9. Prace antykorozyjne na murze oporowym nr 1

 

Fot.10. Zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów głównych mostu nad rzeką Ropą

 

Fot.11. Betonowanie płyty pomostu

 

Fot.12. Wykonana izolacja płyty pomostu

Fot.13. Jeden z nowo zbudowanych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu obwodnicy miasta Biecz

 

 

<wstecz<

Opracowanie: Wojciech Kalandyk

^home^