Rozbudowa Drogi Krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na obwodnicy Płońska – INTOP TARNOBRZEG

~ Michał CEBULA ~ Grzegorz DROŹDZIK~

 

W dniach od 30.06.2008 do 25.07.2008 odbyliśmy praktyki przeddyplomowe w firmie INTOP Tarnobrzeg. Prace budowlane obejmowały rozbudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Płońska,
od km 275+700 do km 280+400. Zakres robót mostowych obejmował budowę siedmiu obiektów. INTOP Tarnobrzeg był wykonawcą trzech wiaduktów: WS-5, WS-6, WS-7.

 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

 

WS-5 km 278+663,50

 • Schemat statyczny - jednoprzęsłowa konstrukcja ramowa
 • Rozpiętość przęsła - 10,90m
 • Przeznaczenie obiektu - przeprowadza drogę ekspresową nad drogą lokalną
 • Prace w trakcie trwania praktyk - rozdeskowanie skrzydełek, zbrojenie oraz betonowanie kap chodnikowych i gzymsów, piaskowanie powierzchni betonowych, zabezpieczenie przeciwwilgociowe zasypywanych części przyczółków, szpachlowanie i malowanie obiektu, montaż barier energochłonnych oraz barieroporęczy, zasypanie i zagęszczenie gruntu za przyczółkami, montaż wpustów.

 

 

 

                       

         Rys. 1 Widok z boku (WS-5)                                                                                                   Rys . 2 Widok z góry (WS-5)

 

WS-6 km 278+891,19

 • Schemat statyczny - jednoprzęsłowa konstrukcja ramowa
 • Rozpiętość przęsła - 11,36m
 • Przeznaczenie obiektu - przeprowadza drogę ekspresową nad drogą lokalną
 • Prace w trakcie trwania praktyk - zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie skrzydełek, zbrojenie oraz betonowanie kap chodnikowych i gzymsów, piaskowanie powierzchni betonowych, zabezpieczenie przeciwwilgociowe zasypywanych części przyczółków, szpachlowanie i malowanie obiektu, montaż barier energochłonnych oraz barieroporęczy, montaż wpustów.

 

                        

         Rys. 3  Widok z boku (WS-6)                                                                                                   Rys. 4 Widok z góry (WS-6)

 

WS-7 km 279+932,54

 • Schemat statyczny - pięcioprzęsłowa belka ciągła
 • Rozpiętości przęseł - 15,30+16,40+16,40+16,40+15,30m
 • Rodzaj konstrukcji
  • Fundamenty palowe 150, L=12,0-15,0m
  • Filary słupowe 100
  • Ustrój nośny stanowi prefabrykowane belki typu KUJAN długości 14,64m uciąglone nad podporami
 • Długość całkowita - 82,10m
 • Szerokość całkowita - 13,45m
 • Szerokości użytkowe - 1,55+2,80+7+2,10m
 • Przeznaczenie obiektu - przeprowadzenie poszerzonej drogi nad istniejącą drogą Bydgoszcz-Gdańsk i linią kolejową Toruń-Nasielsk
 • Prace w trakcie trwania praktyk - zbrojenie dwóch ostatnich przęseł płyty ustroju nośnego, montaż obetonowywanych elementów wpustów i sączków, betonowanie płyty ustroju nośnego (460m3, czas betonowania 26h), rozdeskowanie betonowanych elementów, piaskowanie powierzchni górnej płyty, wykonanie izolacji, obsadzenie krawężników, deskowanie oraz wykonanie zbrojenia gzymsów i kap chodnikowych.

 

  

   Rys. 5 Widok z góry (WS-7)                                                                                                          Rys. 6 Przekrój (WS-7)

 

 

           

  Rys. 7 Widok z boku (WS-7)                                                                                                   Rys. 8 Widok na filary 

 

 

              

   Rys. 9 Zbrojenie pomostu                                                                                                         Rys. 10 Wbudowanie betonu płyty nośnej

 

 

               

   Rys. 11 Wykonywanie izolacji                                                                                                    Rys. 12 Rozdeskowana płyta pomostu

 

Zakres naszych obowiązków:

 • Zapoznanie się z dokumentacją budowanych wiaduktów.
 • Wykonywanie sprawozdań oraz uzupełnianie dokumentacji obiektów.
 • Zapoznanie się z technologią wykonywanych robót.
 • Wykonywanie badań w trakcie betonowania.
 • Uczestniczenie przy odbiorach inspektorskich.
 • Inwentaryzacja elementów deskowań.
 • Kontrola zgodności dostarczanych materiałów na budowę.

 

 

Podczas praktyki większość czasu przebywaliśmy na obiekcie WS-7, gdyż był to obiekt w najwcześniejszym stadium budowy. Dało nam to możliwość śledzenia poszczególnych etapów realizacji inwestycji. I pokazało nam trudności w wykonaniu niektórych z przyjętych przez projektanta rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, z którymi mieliśmy okazję pracować, w szczególności kierownikom robót: mgr inż. Dagmarze Kierońskiej oraz inż. Wojciechowi Kluz za przekazaną wiedzę oraz cierpliwość i wyrozumiałość podczas trwania praktyk.

 

 

                                                        

                                                                                               Rys. 13 Zdjęcie na tle biura budowy - Płońsk

 

<wstecz<

opracowanie: Michał CEBULA

<home>