PRAKTYKA w firmie AARSLEFF Sp. z o. o.    -  05.07.2004-13.08.2004


Praktyka  była bardzo ciekawa ze względu na specyfikę robót wykonywanych przez firmę Aarsleff. Głównym przedmiotem działalności firmy jest głębokie fundamentowanie. W czasie praktyki zwiedziliśmy pięć ciekawych  budów. Były to budowy w miejscowościach:

 

  KONSTANCIN JEZIORNA pod Warszawą

Firma wykonała fundamenty pośrednie pod budowę budynku mieszkalnego. Ze względu na trudne warunki gruntowe zastosowano pale żelbetowe prefabrykowane o przekroju 30x30cm. Dwieście pali o długości 9-14m zostało wbitych kafarami BANUT 125 i BANUT 700

 

  KANICZKI pod Kwidzynem

Zostały tam wykonane przeciwfiltracyjne przesłony bentonitowe. Uszczelnienia wykonywano  w osi wałów. Mają one na celu stworzenie przesłon wodoszczelnych zapobiegających filtracji wody przez korpus wału i podłoże. Podstawową cechą przesłon jest ich wysoka wodoszczelność i elastycznosć przy stosunkowo niskiej wytrzymałości. Bentonitowe przesłony uszczelniające wykonywane są z mieszaniny cementu, aktywnego bentonitu  wapiennego, wody i wypełniaczy. Materiał ten, o konsystencji zawiesiny, umieszcza się w rdzeniu wału różnymi metodami. Uszczelnienie bentonitowe wykonywane są następującymi metodami:  

  ELBLĄG

Budowa węzła komunikacyjnego na obrzeżach miasta. Firm AARSLEFF wykonała tam ścianki szczelne pod budowę fundamentów podpór i filarów wiaduktów.  Zostały tam zagłębione wibromłotem staroużyteczne profile stalowe AZ-36 długości 5m.  Przy okazji  mogliśmy zobaczyć:  proces wykonywania  pali wielkośrednicowych, próbnego obciążenie pali, zagęszczanie gruntów  metodą mikrowybuchów oraz metodę osuszania gruntów geowłókninami

 

  gm. DRAGACZ koło Grudziądza

Na terenie oczyszczalni ścieków została wykonana ścianka szczelna wraz z konstrukcją rozporową pod budowę nowej komory oczyszczalni. Grodzice ścianki zostały wciśnięte metodą statyczną bezwibracyjną przy pomocy urządzenia typu ,,GIKEN”. Metoda ta była zastosowana ze względu na otaczające budowę budynki oczyszczalni ścieków

 

  GDAŃSK

Budowa kompleksu hotelowego w centrum Gdańska w pobliżu historycznych kamienic. Zostały tam wciśnięte grodzice (dł.7-15m) przy użyciu urządzenia "GIKEN" . Urządzenie to działa na zasadzie siłownika hydraulicznego i dzięki temu instalacja profili w gruncie odbywa się bezwibracyjnie i bez powstawania drgań i hałasu co ma szczególne znaczenie przy budowach prowadzonych w pobliżu zabytków. 


^góra^

opracowali: Iwona Miąsik i Adrian Pinkowicz

^góra^