Praktyka Ani Dyło i Magdaleny Gamrackiej w Łodzi i Płocku (firma: PRM Mosty-Łódź)


Widok na lewobrzeżną część mostu

Widok na lewobrzeżną część mostu

Gdzie diabeł nie może tam baby pośle :) – zdobycie pylonu mostu podwieszonego w Płocku

     
 

Podpora tymczasowa, pod przęsłami tymczasowych dojazdów

 

Widok z boku na estakadę dojazdową

 
Montaż segmentu głównego przęsła mostu przy prawym brzegu Wisły
 

Widok na przekrój poprzeczny – segment przęsła głównego oczekuje na podniesienie i zamontowanie na barce

   

Katedra i stary most w Płocku wieczorową porą
Widok z pylonu – Płock, most podwieszony Inspekcja nadzoru budowlanego na przejściu rewizyjnym pod pomostem, między skrzyniami estakady dojazdowej
Zdobywanie mostu Siekierkowskiego w Warszawie

^góra^

opracowali: Kuba Bełch, Jan Gwiszcz; fot.: Anna Dyło, Magdalena Gamracka

^góra^