Przebudowa mostu przez rzekę Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec - Wyżne w km 3 + 606 w miejscowości Wyżne.
Praktykantka :  Magdalena hajnusSwoje praktyki odbyłam w miejscowości Wyżne k/Rzeszowa, gdzie dzięki firmie STALMOST odbyłam swoją praktykę przeddyplomową. Na budowie spędziłam miesiąc ( 1.08-31.08.2012 r.), gdzie pod okiem Pana mgr inż. Arkadiusza Burka- Kierownika Budowy oraz Pana mgr inż. Piotra Raczaka- Kierownika Robót Budowlanych zdobywałam cenne doświadczenie zawodowe.


 

 

 

Moje praktyki rozpoczęły się w czasie, gdy roboty na obiekcie dopiero się rozpoczynały, po niespełna miesięcznych pracach przygotowawczych oraz pracach przy rozbiórce starego obiektu. Obejmowały one wzmocnienie istniejących przyczółków, wykonanie podpory tymczasowej w rzece oraz wykonanie nowego zespolonego przęsła pomostu. Przede wszystkim skonfrontowałam wiedzę zdobytą na uczelni z realiami budowy oraz nauczyłam się szybko i skutecznie reagować na różne problemy związane z pracami budowlanymi.Wykonanie podpory tymczasowej w rzece.
Betonowanie korpusów przyczółków.
Montaż dźwigarów stalowych HEB 700 w tandemach.


 Do moich obowiązków na praktykach należały:

Podczas pracy na budowie:

 •       Kontrola prac robotników i podwykonawców

 •       Pilnowanie przestrzegania przepisów BHP

 •       Wykonywanie pomiarów geodezyjnych-niwelacja

 •       Koordynacja pracy ludzi i sprzętu

Podczas pracy w biurze:

 •       Przygotowywanie sprawozdań dziennych z przebiegu robót

Główne informacje o projekcie:

 •       Inwestor: Powiat Strzyżowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie.

 •       Data rozpoczęcia: 4 czerwca 2012 r.

 •       Zakontraktowana data zakończenia: 30 listopada 2012 r.

Krótka charakterystyka mostu:

LOKALIZACJA:
Projektowany obiekt jest mostem nad potokiem Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec- Wyżne w km 3+606.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Ustrój niosący zaprojektowano jako belkę swobodnie podpartą o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej o rozpiętości 23,60 m. Ustrój nośny składa się z 5 dźwigarów stalowych HEB 700 oraz płyty żelbetowej o stałej wysokości wynoszącej pomiędzy dźwigarami 20-25cm oraz na wspornikach 14-22 cm. Dźwigary zostały stężone poprzecznicami stalowymi IPN 300. Rozstaw dźwigarów głównych wynosi 1,50m a długość wsporników 1,25m.

 •       długość całkowita obiektu 24,56 m,

 •       rozpiętość teoretyczna 23,60 m,

 •       klasa obciążenia B, 

 •   kąt skrzyżowania mostu: 50 stopni

 •   szerokość całkowita obiektu: 8,50 m

 •   ilość jezdni na obiekcie: 1

 •   szerokość jezdni na obiekcie: 2x2,75m = 5,50 m

 •   szerokość opasek na obiekcie: 2x0,5 m = 1,00 m

 •   szerokość użytkowa chodników: 2x1,0m=2,00m

 •   profil jezdni w planie: prosta

 •   spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2.00%

 •   spadek poprzeczny kapy chodnikowej z lewej strony: 3.00%

 •   spadek poprzeczny kapy chodnikowej z prawej strony: 3.00%