budowa autostrady A-4, na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni
Praktykant :  Dawid pychMoją praktykę studencką odbyłem w firmie BUDIMEX, w terminie 04.07 do 30.09.2012r jako uczestnik Programu Praktyk Letnich. Praktyka ta miała miejsce w Dębicy na budowie autostrady A4 na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni. Data rozpoczęcia robót budowlanych to 09.06.2010r., natomiast szacowany koszt inwestycji wynosi ok 1,73 mld PLN. Autostrada przechodzi głównie przez tereny użytkowane rolniczo i nieużytki rolne.


Mapa kontraktu

 

Zakres robót obejmuje:

 •       Autostrada o długości ok. 32,75 km wraz z wyposażeniem

 •        1 węzeł autostradowy „Ropczyce" ze stacją poboru opłat

 •       MOP typ I Bratkowice i Dąbry 

 •       MOP Paszczyna Północ i Południe typ III i II

 •       Plac poboru opłat PPO

 •       Przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych

 •       Obiekty inżynierskie w ilości 43 w tym:

  •    6 mostów autostradowych (zespolonych z przejściami dla zwierząt)

  •    12 wiaduktów autostradowych

  •     11 wiaduktów drogowych

  •   3 przejścia górą dla zwierząt dużych

  •    2 przejścia pod autostradą dla zwierząt średnich

  •    9 mostów w ciągach dróg dojazdowych, gminnych i powiatowych

 •       Przepusty drogowe

  •     59 przepusty ramowe

  •     30 przepustów łukowo-kołowych

  •      490 przepustów rurowych

 

Pomimo tego, że trafiłem na sam koniec kontraktu, to praktyka okazała się bardzo owocna. Na początku skupiałem się głownie na zapoznaniu z obszerną dokumentacja projektową. Do moich pierwszych obowiązków należało dokumentacja dokumentów WZ oraz ogólna pomoc inżynierom. Wraz z czasem spędzonym na praktyce, rozszerzał się zakres moich obowiązków.


Obowiązki i zadania podczas praktyk:

 •       Przygotowywanie wniosków sprzedażowych

 •       Wykonywanie obmiarów

 •       Przygotowywanie kolaudatu

 •       Dokumentacja dokumentów WZ

 •       Ogólna pomoc inżynierom na budowie i w biurze

Zdjęcia kilku wybranych obiektów z kontraktu:

PZGd1

MA 127

 WD 130

WD 137

WD 147

MA 130A

WD 150

 

WA 139

 

WD 145

Najciekawszym, a zarazem jednym z największych obiektów na tym odcinku jest obiekt PZGd 2. Obiekt ten ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie dużych zwierząt nad autostradą A4.

Krótka charakterystyka obiektu:     

 •     Ustrój nośny: czteroprzęsłowy, ciągły, płytowo-belkowy z betonu sprężonego

 •     Rozpiętość przęseł: 26+32+32+26

 •     Szerokość całkowita 95,78m

 •     W przekroju poprzecznym obiekt składa się z pięciu oddylatowanych podłużnie części

 •     Dwie belki o stałej wysokości 1,8m

 •     Grubość płyty pomostowej: 0,30 do 0,45m

 •     Obustronne chodniki dla obsługi o spadku 4 % i szerokości 1m

 •     Nawierzchnie na  obiekcie stanowi 1,0m warstwa gruntu

 •     Obciążenie użytkowe: 5kN/m2

 •     Długość ustroju nośnego: 118,7m

 •     Niweleta o promieniu R=200 m

 •     Podpory pośrednie: słupowe, posadowione pośrednio na palach

 •     Podpory skrajne: przyczółki żelbetowe, masywne, posadowione pośrednio na palach, boczne ściany oporowe żelbetowe posadowione pośrednio na palach

 •     Łożyska garnkowe

 

PZGd2 – widok z lotu ptaka

 

 PZGd2 – podpory pośrednie

 

PZGd2 – widok z boku

 

 PZGd2 – widok z płyty pomostu

 

 

Podczas praktyk poznałem zasady funkcjonowania dużej budowy, oraz na czym polega praca na budowie oraz w biurze. Czas spędzony na praktyce w znacznym stopniu przygotował mnie do pracy jako inżynier budowy. Serdeczne podziękowania składam całemu zespołowi BUDIMEX, za przekazaną wiedzę, cierpliwość oraz wyrozumiałość.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.a4tarnow-rzeszow.pl