Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Mielec
Praktykant : Katarzyna Poliwka 

Praktyki odbyłam w firmie INTOP Tarnobrzeg w okresie wakacji w 2010 oraz 2011 roku. Przebudowywany wiadukt znajdował się w centrum Mielca. Przeprowadza on ruchliwą Aleję Niepodległości nad kilkoma przeszkodami – w tym droga wojewódzką nr 875. Wiadukt tworzą dwie równoległe nitki północna i południowa o łącznej długości ok. 710 m.


Lokalizacja inwestycji

 

Parametry obiektu (dla jednej nitki):

  • Klasa obciążenia : B
  • Ilość przęseł: 18 szt.
  • Całkowita długość: 354,94 m
  • Rozpiętości przęseł: 17,75+2x18+25,75+33,5+25,75+11x18+17,75 m
  • Szerokość pomostu: 10,95 m
  • Szerokość jezdni: 7 m
  • Szerokość chodnika: 1,88 m
Schemat statyczny mostu to rama dwuprzęsłowa, natomiast przęsła zespolone to belki swobodnie podparte oparte na wspornikach skrzynkowych. Konstrukcję nośną stanowią belki typu „Płońsk” zespolone z żelbetową płytą o grubości min. 12 cm oraz na dwóch przęsłach blachownice stalowe o wysokości 700 mm zespolone z żelbetową płytą o grubości 21 cm. Przyczółki mostu zostały posadowione na wielkośrednicowych palach o średnicy 1500 mm (po 3 na każdą część północną i południową). Filary w postaci dwóch słupów posadowiono na 2 palach o średnicy 1500 mm. Filary na których znajdują się wsporniki skrzynkowe posadowiono na palach o średnicy 1500 mm.
Wiadukt w planie usytuowany jest na odcinku prostym, w profilu w łuku pionowym o promieniu R = 4000 m. Spadek poprzeczny jezdni na pojedynczej nitce – jednostronny o wartości 2%, spadek na chodniku i bezpieczniku jednostronny o wartości 3%.

Przekrój poprzeczny przez konstrukcję „Płońsk”


Przekrój poprzeczny przez konstrukcję zespoloną

 

Przebudowa wiaduktu wymagała wykonania objazdu tymczasowego przeprowadzonego zamiennie sąsiednią estakadą. Prace trwały od marca 2010 do września 2011. Roboty obejmowały: wykonanie prac rozbiórkowych oraz demontaż belek typu „Płońsk”, odnowienie i naprawę belek, podniesienie skrzydełek i ścianki żwirowej do nowej niwelety i spadków poprzecznych, reprofilację górnej powierzchni ławy podłożyskowej, wykonanie nowych ciosów podłożyskowych, wzmocnienie słupów oraz oczepów filarów poprzez dozbrojenie i obetonowanie, montaż belek na podporach, wykonanie żelbetowej płyty pomostu, kap chodnikowych i bezpieczników. Dodatkowo prowadzone były inne prace związane z robotami wykończeniowymi oraz przy obiektowymi.


Skuwanie zamków miedzy belkami „Płońsk”


Demontaż belek na nitce północnej


Wzmocnienie słupów podpór


Wzmocnienie oczepów filarów


Przygotowanie oczepu pod
wykonanie ciosów podłożyskowych


Nowe ciosy podłożyskowe


Widok na rękawy uciągające


Szpachlowanie belek „Płońsk”


Betonowanie kapy chodnikowej


Układanie izolacji


Układanie nawierzchni asfaltowej


Skuwanie asfaltu pod dylatację


Wykonywanie dylatacji


Wykonywanie nawierzchni na chodnikach
z żywic epoksydowych


Wiadukt po remoncie – widok z boku


Wiadukt po remoncie widok od spodu


Wiadukt w dniu otwarcia


Wiadukt w dniu otwarcia –widok od strony północnej

 

Praktyki, które odbyłam okazały się niezwykle wartościowym doświadczeniem. Wzbogaciłam wiedzę zdobyta podczas studiów, poszerzyłam umiejętności związane z pracą w zespole oraz usłyszałam wiele praktycznych porad dotyczących pracy na budowie. Dzięki tym kilku miesiącom spędzonym z różnymi ludźmi przekonałam się że bez współpracy, zaangażowania oraz wzajemnego szacunku do siebie – żadna praca nie będzie dawać efektów ani satysfakcji. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli dla mnie życzliwi, pomocni i wyrozumiali – pracownikom, brygadzistom, a w szczególności mgr inż. Iwonie Stępniowskiej oraz mgr inż. Marcinowi Sławkowi – kierownikowi robót i opiekunowi praktyk.

Informacje dodatkowe:
Niektóre fotografie pochodzą ze strony internetowej : www.hej.mielec.pl
Strona internetowa firmy INTOP Tarnobrzeg: www.intop.tbg.net.pl