Budowa obiektu MA-161 w ciągu autostrady A4, od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschodni
Praktykant: Dawid Pych


 

Swoje praktyki odbyłem w firmie Mostostal Warszawa w terminie od 04.07 do 29.07.2011 r. Był to okres niezbyt sprzyjający, budowie ze względu na złe warunki pogodowe. Firma ta buduje Autostradę A-4, na odcinku węzeł Rzeszów centralny - węzeł Rzeszów wschodni. Praktykę obywałem na największym obiekcie na tym odcinku, moście autostradowym 161. Obiekt znajduje się w miejscowości Nowa Wieś, w powiecie rzeszowskim.
Głównymi przeszkodami obiektu MA-161 są:

 • rzeka Wisłok, szerokość koryta pod obiektem wynosi ok 38.00 m
 • rzeka Mrowla, szerokość koryta pod obiektem wynosi ok 12.00 m
 • droga krajowa nr 19


Mapa projektowanego odcinka autostrady


Przekrój poprzeczny mostu


Zdjęcie z żurawia

 

Krótka charakterystyka obiektu:

 • Przęsła w formie skrzynki z betonu sprężonego
 • Długość całkowita: 2 x 512 m
 • Rozpiętość między podporami: 45m – przęsła skrajne, 60m – przęsła środkowe
 • Wysokość przekroju w osi konstrukcji: 3194 mm
 • Schemat statyczny: 9 – przęsłowa belka ciągła
 • Posadowienie: pale wielkośrednicowe O1,50m, zwieńczone ławą fundamentową
 • Przekrój skrzynkowy wzmocniony zastrzałami rurowymi będącymi podparciem zewnętrznym dla skrzydełek przekroju skrzynki
 • Konstrukcję przęsła obu nitek podzielono na 18 segmentów montażowych o długościach 16,0+20,0+15x30,0+26,0m
W pierwszych dniach mojego pobytu na budowie głownie skupiałem się na szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją projektową. Do moich głównych zadań należało opracowanie dokumentacji powykonawczej, oraz pomaganie inżynierom budowy w ich codziennych obowiązkach.

Widok ze środka skrzynki


Widok z boku

 

  Podczas praktyk miałem okazje obserwować nowoczesną i zarazem bardzo szybką metodę budowy mostu. Otóż budowa konstrukcji przęseł odbywała sie metodą odcinkowego nasuwania podłużnego (MON), przy pomocy dziobu montażowego (awanbeku), o długości 39m montowanego do pierwszego segmentu, bez zastosowania tymczasowych podpór montażowych. Przesuw tak wybudowanej konstrukcji, w której również brałem czynny udział, odbywał się po wyprofilowanej powierzchni stalowej łożyska ślizgowego za pomocą pakietu przekładanych podkładek teflonowych. Było to dość uciążliwe zajęcie, gdyż łatwo można było się ubrudzić smarem, używanym do zwiększenia poślizgu podkładek. Po zakończeniu budowy łożyska ślizgowe zostały wymienione na garnkowe.
  Także brałem udział w prowadzeniu mostu podczas przesuwu. Obywało się to za pomocą prowadnic bocznych, w których za pomocą elementu z twardego drewna obywał się przesuw.
  Serdeczne podziękowania składam całemu zespołowi Mostostal Warszawa, a w szczególności mojemu opiekunowi w czasie praktyki - kierownikowi budowy mgr inż. Marcinowi Namięcie, za życzliwość i wyrozumiałość oraz przekazaną wiedzę.


Dźiób montażowy-awanbek


Kotwienie awanbeku w kontrukcji betonowej


Łożysko ślizgowe


Prowadzenie boczne


Pomosty robocze


Podpory i urządzenia trakcyjne


Ostatnie betonowanie