Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśl
Praktykanci : Paulina Kilar, Bartłomiej Potasiewicz 

Już po raz drugi z koleżanką odbyliśmy praktyki w firmie Mota Engil C.E. Tym razem uczestniczyliśmy w realizacji kontraktu budowy wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśl. Obwodnica ma połączyć drogę nr 77 z drogą nr 28, długość całkowita realizowanej obwodnicy wyniesie 3,84 km.


Lokalizacja kontraktu

 

W trakcie praktyk pracowaliśmy przy budowie wiaduktu WD-2 wraz z łącznikiem, oraz przy przejeździe P1. Przejazd P1 zaprojektowano z profili stalowych, z blach fałdowych opartych na ławach żelbetowych. Ławy fundamentowe są posadowione na palach wielkośrednicowych fi 120 cm, z których niektóre wykonywano z rozwierconą podstawą. Pale były wykonywane zarówno jako pale proste jak i skośne ( długość pali 13 m). Łącznie wykonano 96 pali.


Skręcone elementy stalowe


Wykonane ławy fundamentowe


Wykonywanie pali

 

Wiadukt WD-2 składa się z 5 przęseł o rozpiętościach 32,5+3x39,0+32,5 (+ 42m łącznik) . Całkowita rozpiętość wynosi zatem 226,5 m. Przęsła oparte są na podporach słupowych posadowionych na palach o średnicy 1,5 m. Łączna ilość pali wynosi 110.
Konstrukcję nośną stanowią dźwigary stalowe skrzynkowe zespolone z płytą żelbetową. Dźwigary przywożone z wytwórni stali w Puławach były następnie dwójkowo łączone ze sobą na placu budowy . Do ustawienia skrzynek zostały użyte dwa dźwigi samochodowe .


Podpory wiaduktu WD-2


Dźwigary skrzynkowe


Montaż dźwigarów

 

W czasie trwania praktyki uczestniczyliśmy między innymi przy betonowaniu :

  • płyty łącznika
  • rygla MG
  • podpory P1 ( wiadukt WD-2)


Betonowanie płyty łącznika


Betonowanie rygla MG


Betonowanie podpory P1 wiaduktu WD-2

 

Ponadto podczas praktyk mogliśmy przyjrzeć się wielu ciekawym rzeczą m.in. wykonywaniu próbnego obciążenia pali, nasuwania podłużnego konstrukcji stalowej MG, wzmacnianiu podłoża geosyntetykami, Do naszych obowiązków należało :

  • nadzór nad robotami budowlanymi na obiektach inżynierskich,
  • sporządzanie przedmiarów i obmiarów,
  • opracowywanie tygodniowych raportów wewnętrznych,
  • aktualizowanie harmonogramów,
  • sporządzanie PZJ-tów,
  • rozwiązywanie technicznych problemów budowy,
  • kontrola zapotrzebowania budowy
W czasie praktyki mieliśmy przyjemność pracować z panem mgr inż. Mariuszem Grzybem pełniącym funkcje kierownikia robót mostowych, oraz z inżynierem budowy panem mgr inż. Tomaszem Wójcikiem. Kierujemy serdecznie podziękowania głównie wyżej wymienionym oraz całemu zespołowi MOTA ENGIL C.E za możliwość odbycia praktyki, życzliwość oraz za przekazaną wiedzę.