Budowa mostu na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 (Radoszyce-Ciechanów) – MOSTY ŁÓDŹ S.A.

Praktykant: Robert Rak

 

 

29efe4a1

Fot.1. Mapa Projektu

 

       Miejscem mojej praktyki było miasteczko Ciechanów k/Wrocławia, gdzie dzięki firmie MOSTY ŁÓDŹ miałem przyjemność odbywać swoją praktykę przeddyplomową. Na budowie spędziłem dwa miesiące (od 05.07.2010r do 31.08.2010r), gdzie pod czujnym okiem Pana mrg inż. Grzegorza Gajewskiego- Kierownika Budowy , Pana mgr inż. Sebastiana Ormiańskiego- Kierownika Robót , oraz Inżynierów Budowy- Marcina Haczyńskiego, Piotra Tyńca i Andrzeja Groszka zdobywałem cenne doświadczenie zawodowe.

Miałem ogromne szczęście, gdyż trafiłem na początek kontraktu, więc mogłem uczestniczyć w prowadzeniu robót ziemnych- palowanie zarówno pale prefabrykowane jak i wiercone w rurze obsadowej, wykopy fundamentowe oraz robót betonowych- betonowanie ław fundamentowych, korpusów przyczółków oraz filarów pośrednich. Przede wszystkim skonfrontowałem wiedzę zdobytą na uczelni z realiami budowy oraz nauczyłem się szybko i skutecznie reagować na różne problemy związane z pracami budowlanymi.

 

Do moich obowiązków na praktykach należały:

 

Podczas pracy na budowie:

-         Kontrola prac robotników i podwykonawców

-         Pilnowanie przestrzegania przepisów BHP

-         Wykonywanie pomiarów geodezyjnych- niwelacja

-         Koordynacja pracy ludzi i sprzętu

 

Podczas pracy w biurze:

-         Przygotowywanie obmiarów

-         Prowadzenie budowy od strony obiegu dokumentów

-         Przygotowywanie sprawozdań dziennych z przebiegu robót

  

Główne informacje o projekcie:

-         Inwestor:Zarząd Województwa Dolnośląskiego- Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

-         Data rozpoczęcia: 10 marca 2010r.

-         Zakontraktowana data zakończenia: 30 września 2011r.

-         Całkowita wartość kontraktu: 61,90 mln zł
w tym wkład Unii Europejskiej: 30,90 mln zł

 

Krótka charakterystyka mostu:

LOKALIZACJA:

-         Projektowany obiekt jest mostem nad rzeką Odra w ciagu drogi wojewódzkiej nr 323 w km 355+40.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

-         Ustrój niosacy zaprojektowano jako belkę ciagą z betonu sprężonego o konstrukcji skrzynkowej, złożoną z dziewieciu przeseł o rozpietościach 40.0m + 4 x 50.0m + 64.6m + 110.8m + 64.6m + 43.0m. W częściach zalewowych wysokość przekroju poprzecznego jest stała i wynosi 2.5m, natomiast w częściach nurtowych zmienna od 6.0m nad podporą nurtową do 2.5m w kluczu przesła nurtowego, jak i miejscach połaczenia z przesłami nurtowymi. W przesłach zalewowych w przekroju przesłowym skrzynka składa sie z pionowych ścian o stałej wysokości i grubości 0.45m połaczonych monolitycznie z płyta dolna o grubości 0.18m, pogrubioną lokalnie w pobliżu podpór do 0.36m oraz górną płytą pomostową o grubości 0.28m, zwiekszajacej sie do 0.5m w obrębie jej zakotwienia w scianach. W przesłach nurtowych i pośrednich w przekroju przesłowym skrzynka składa sie ze scian pionowych o zmiennej wysokości i grubości, zmieniajacej sie od 0.45m do 0.60m, monolitycznie połaczonych z płytą dolną o zmiennej grubości od 0.18m w miejscu połaczenia z przesłami zalewowymi do 1.0m nad podporą nurtową i ponownie do 0.18m w kluczu przesła nurtowego. Wymiary wsporników na całej długości obiektu sa stałe i wynosza odpowiednio: wysieg 3.81m, grubość od 0.5m u nasady przy scianie do 0.18m na końcach pod kapami. W skrzynce nad przyczółkami zaprojektowano poprzecznice pełne o grubości 1.60m, pozostawiając w nich otwór przejściowy o wymiarach 1.20m x 1.60m, a nad filarami poprzecznice niepełne o grubości 1.20m wraz z pogrubieniem płyty dolnej na całej szerokości do 0.36m. Natomiast nad podporami nurtowymi zaprojektowano niepełne poprzecznice masywne o kształcie trapezowym i grubosci 1.50m.

- długość całkowita obiektu 545,60 m,

- rozpiętość teoretyczna 525,50 m m,

- długość całkowita ustroju niosącego: 523,00 m;

- klasa obciążenia A.

- kąt skrzyżowania mostu: 90 stopni

- szerokość całkowita obiektu: 15,10 m

- ilość jezdni na obiekcie: 1

- szerokość jezdni na obiekcie: 2x3,5 m = 7,00 m

- szerokość opasek na obiekcie: 2x0,5 m = 1,00 m

- szerokość jezdni między krawężnikami na obiekcie: 8,00 m

- szerokość kapy z chodnikiem dla obsługi technicznej na obiekcie: 1,96 m

- szerokość kapy z chodnikiem pieszo- jezdnym na obiekcie: 5,06 m

- profil jezdni w planie: prosta

- profil podłużny jezdni: 0.93%, łuk pionowy 6000m, 2.40%

- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2.00%

- spadek poprzeczny kapy chodnikowej z lewej strony: 4.00%

- spadek poprzeczny kapy chodnikowej z prawej strony: 2.50%

- powierzchnia całkowita obiektu: 7 935,05 m kw.

- powierzchnia uzytkowa obiektu: 7 304,45 m kw.

- powierzchnia jezdni: 3 678.50 m kw.

- klasa drogi na obiekcie: G

Więcej informacji na temat powstającego obiektu można uzyskać na stronie internetowej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu .

 

 

47f315d4

Fot.2. Poczatek robót palowych

 

cd135a6e

Fot.3. Wykop pod fundament

 

8846c40f

Fot.4. Zbrojenie ławy fundamentowej

 

91613772

Fot.5. Wykonywanie pali wierconych o średnicy 1500 mm

 

01a326bf

Fot.6. Wizualizacja powstającego obiektu

 

 

<wstecz<

Opracowanie: Robert Rak

^home^