Budowa Północno-Wschodniej Obwodowej Miasta Bielsko-Biała

Praktykant: Paweł Cisek


|| MOSTY-ŁÓDŹ ||

W dniach od 05.07.2010 do 30.07.2010 odbyłem praktykę przeddyplomową w Przedsiębiorstwie Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A. Miejscem praktyki była Budowa Północno-Wschodniej Obwodowej Miasta Bielsko-Biała od węzła "Komorowice" do węzła "Mikuszowice". Data rozpoczęcia robót budowlanych w ramach tej inwestycji to 12.11.2008 a planowany termin oddania do ruchu 15.09.2011. Szacowana wartość robót to ok. 1,254 mld PLN. W ramach inwestycji zbudowanych zostanie 20 nowych obiektów mostowych oraz 26 innych drogowych obiektów inżynierskich takich jak tunele, przepusty czy konstrukcje oporowe. 1)

Część praktyk spędziłem w biurze budowy a część na obiektach budowanej obwodnicy, głównie na budowie wiaduktu WS10 wchodzącego w skład węzła "Mikuszowice" ("Żywiecka - Bystrzańska").

X

Fot. 1. Mapa kontraktu


Wiadukt WS10

w km 8+686,10 drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń

X

Fot. 2. Widok wiaduktu od strony północno-zachodniej 2)

Opis i wybrane charakterystyki obiektu:


Obiekt składa się z wiaduktu głównego - czterech niezależnych równoległych konstrukcji (estakad) jedenastoprzęsłowych, dwóch dla jezdni głównych i dwóch dla jezdni zbiorczo-rozprowadzających, oraz łącznic wychodzących z wiaduktu - dwóch podwójnych oraz jednej pojedynczej. Przyczółki wiaduktu głównego są wspólne dla wszystkich czterech konstrukcji. Podpory pośrednie są niezależne dla każdej nitki.


X

Fot. 3. Rysunek ogólny


X

Fot. 4. Przekrój poprzeczny (w łuku)

 • Przeszkoda: linia kolejowa zelektryfikowana dwutorowa, ulice Żywiecka, Kolejowa, Kusia i Bystrzańska, rzeka Biała oraz dwa małe potoki;
 • Schemat statyczny: belka ciągła 11-przęsłowa;
 • Rozpiętości teoretyczne przęseł: od 33,0 do 45,0 m;
 • Klasa obciążenia: "A" wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG 2021;

Estakady główne:

 • Długości całkowite: 458,6 m i 470,5 m;
 • Rodzaj konstrukcji: 2-belkowa z betonu sprężonego, o zmiennej szerokości i rozstawie belek;
 • Klasa drogi na obiekcie: S;
 • Szerokość całkowita przęseł: zmienna od 12,87 m do 16,62 m;

Estakady zbiorczo-rozprowadzające:

 • Długości całkowite: 450,6 m i 482,2 m;
 • Rodzaj konstrukcji: 2-belkowa z betonu sprężonego;
 • Klasa drogi na obiekcie: G;
 • Szerokość całkowita przęseł: 11,08 m;

Łącznice:

 • Rodzaj konstrukcji: płytowa żelbetowa;
 • Schemat statyczny: ciągły wielo-przęsłowy;
 • Rozpiętości teoretyczne przęseł: od 8,7 m do 24,7 m
 • Szerokość całkowita przęseł: 10,36 m i 17,61 m;

Niektóre prace, w których miałem przyjemność uczestniczyć:

na WS10:

 • wykonywanie zasypki za przyczółkami;
 • betonowanie ścianki żwirowej przyczółka;
 • przygotowania podłoża gruntowego pod ustawienie rusztowań;
 • montaż rusztowań otwartych nad rzeką i linią kolejową;
 • montaż łożysk;
 • montaż i demontaż rusztowań pełnych oraz deskowania;
 • zbrojenie, betonowanie i sprężanie ustrojów nośnych;
 • iniekcja kabli sprężających;
 • zbrojenie kap chodnikowych;

na innych obiektach:

 • wykonywanie pali metodą jet grouting (palisada przy przepuście PDR6);
 • umacnianie skarp: gwoździe gruntowe + płyta żelbetowa (kładka technologiczna KT1 i wiadukt WD-4);
 • montaż deskowania i zbrojenie przyczółka (wiadukt WD-4).

W trakcie pracy w biurze zapoznałem się z dokumentacją projektową wszystkich obiektów na kontrakcie, których budową zajmuje się firma Mosty-Łódź oraz prowadzeniem budowy od strony obiegu dokumentów. Czynnie uczestniczyłem m.in. w opracowaniach dokumentacji dla nadzoru, przedmiarów i sprawozdań z przebiegu prac.


Zdjęcia z WS10:

X

Fot. 5. Wiadukt WS10 (czerwiec 2010) 2)

X

Fot. 6. Wiadukt WS10 (sierpień 2010) 2)

X

Fot. 7. Widok zza przyczółka płd.

X

Fot. 8. Na płycie pomostu

X

Fot. 9. Przyczółek płn.

X

Fot. 10. Rzeka Biała

X

Fot. 11. Przepusty PDR8 i PDR9

X

Fot. 12. Widok z przyczółka płd.

X

Fot. 13. Wiadukt WS10 (estakada główna)

X

Fot. 14. Ul. Kusia

X

Fot. 15. Wiadukt WS10

X

Fot. 16. Rusztowania i deskowanie (Ulma)

X

Fot. 17. Wiadukt WS10

X

Fot. 18. Łącznica Żywiecka płn. (deskowanie płyty)

X

Fot. 19. Deskowanie ustroju nośnego

X

Fot. 20. Zbrojenie ustroju nośnego

X

Fot. 21. Ukończone zbrojenie

X

Fot. 22. Betonowanie ustroju nośnego

X

Fot. 23. Betonowanie ustroju nośnego

X

Fot. 24. Betonowanie ustroju nośnego

X

Fot. 25. Betonowanie ustroju nośnego

X

Fot. 26. Betonowanie ścianki żwirowej

X

Fot. 27. Sprężanie ustroju nośnego (BBR)

Zdjęcia z innych obiektów:

X

Fot. 28. Palowanie (jet grouting)

X

Fot. 29. Palowanie (jet grouting)

X

Fot. 30. Gwoździowanie skarpy (w tle KT1)

X

Fot. 31. Umocnienie skarpy (gabiony)

X

Fot. 32. Wiadukt WS5 (Intercor)


Podczas tych praktyk zobaczyłem jak wygląda rzeczywistość dużej budowy, skonfrontowałem wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie studiów z problemami rzeczywistych realizacji, co pozwoliło mi dostrzec i docenić trud pracy kierownictwa i pracowników.
Serdeczne podziękowania składam całemu zespołowi Mostów-Łódź, a w szczególności mojemu opiekunowi w czasie praktyki - kierownikowi budowy mgr inż. Krzysztofowi Mokrzyckiemu, za życzliwość i wyrozumiałość oraz przekazaną wiedzę.

Paweł Cisek


1) Więcej informacji o Budowie: http://www.obwodnica-bielska-bialej.pl
2) Zdjęcia lotnicze pochodzą z serwisu: http://www.kocjan.pl/obwodnicaValid XHTML 1.0 Transitional


<  wstecz  < ^ początek ^ Opracowanie: Paweł Cisek <<  strona główna  >>