Budowa Drogi Krajowej Nr 19, odcinek: Rondo Kuronia – węzeł autostrady A4 Rzeszów-Wschodni

...:: Michał Ryś ::...

mosty_logo2.jpg

W dniach 05.07.2010 – 30.09.2010 odbyłem praktykę przeddyplomową w Przedsiębiorstwie Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A. Praktyka ta miała miejsce w Trzebownisku na budowie trzech obiektów mostowych: W-10, M-11, M-12, w ciągu budowanego odcinka Drogi Krajowej Nr 19 klasy GP, od ronda Kuronia do węzła autostrady A4 Rzeszów-Wschodni. Jest to wschodni odcinek autostradowej obwodnicy Rzeszowa.

 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW:

 Wiadukt W-10: km 469+270,44

 • Schemat statyczny - jednoprzęsłowa rama żelbetowa, konstrukcja rozdzielona dla każdej jezdni;
 • Rozpiętość teoretyczna – 21,00m;
 • Długość całkowita – 22,20;
 • Szerokość całkowita – 25,80m;
 • Ustrój nośny – płyta żelbetowa o grubości 0,9m (beton B45);
 • Przeznaczenie obiektu – przeprowadzenie Drogi Krajowej nad drogą powiatową 1383R Trzebownisko – Czarna.

 

 

10-4.jpg10-1.jpg 

 

                       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Zbrojenie ławy fundamentowej przyczółka.                                                                     Fot. 2. Deskowanie korpusu przyczółka.

 

10-2.jpg

10-5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

       Fot. 3. Rusztowanie pod deskowanie ustroju nośnego.                                                                          Fot. 4. Klatki rusztowaniowe PRK.

 

 

 

Most M-11: km 469+411,00

 • Schemat statyczny – belka swobodnie podparta, konstrukcja rozdzielona dla dwóch jezdni;
 • Rozpiętość przęsła – 35,00m;
 • Długość całkowita – 37,00m;
 • Szerokość całkowita – 26,40m;
 • Ustrój nośny – dwie belki kablobetonowe o wysokości 1,80m w rozstawie 6,0m połączone płytą żelbetową 0,3m (beton B45);
 • Przeznaczenie obiektu – przeprowadzenie Drogi Krajowej nad starym korytem rzeki Wisłok, ponadto pod obiektem będzie przejście dla średnich zwierząt

 

11-1.jpg11-5.jpg                        

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5. Pale fundamentowe.                                                                                     Fot. 6. Ława fundamentowa przygotowana do betonowania.

 

11-3.jpg11-4.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fot. 7. Zbrojenie i deskowanie przyczółka.                                                         Fot. 8. Zabetonowany przyczółek (w tle przyczółek obiektu W-10).  

 

 

 

Most M-12: km 469+661,00

 • Schemat statyczny – belka ciągła czteroprzęsłowa;
 • Rozpiętość przęseł – 40,00+50,00+50,00+40,00m;
 • Długość całkowita – 181,60m;
 • Szerokość całkowita – 26,40m;
 • Ustrój nośny – dwie belki kablobetonowe o wysokości 2,50m w rozstawie 6,0m połączone płytą żelbetową 0,4m (beton B50);
 • Przeznaczenie obiektu – przeprowadzenie Drogi Krajowej nad meandrującym korytem rzeki Wisłok oraz nad drogą dojazdową DD4 i przejściem dla zwierząt.

 

12-2.jpg12-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fot. 9. Betonowanie pala przyczó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                              Fot. 9. Betonowanie pala przyczółka.                                 Fot. 10. Przygotowanie do próbnego obciążenia pala (dynamiczne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 11. Próbne obciążenie pala (statyczne). Fot. 12. Zbrojenie ławy fundamentowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fot. 13. Zbrojenie ławy fundamentowej filara. Fot. 14. Zbrojenie trzonu filara.

 

Do moich obowiązków należało:

 • Uzupełnianie dokumentacji budowy, tj. metryk pali, kart betonowań, raportów dziennych;
 • Wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w szczególności niwelacji;
 • Uczestniczenie przy odbiorach inspektorskich;
 • Inwentaryzacja materiałów na budowie, w szczególności elementów deskowań i zbrojenia;
 • Kontrola zgodności materiałów dostarczanych na budowę;

 

 

Podczas praktyki większość czasu przebywaliśmy na obiekcie WS-7, gdyż był to obiekt w najwcześniejszym stadium budowy. Dało nam to możliwość śledzenia poszczególnych etapów realizacji inwestycji. I pokazało nam trudności w wykonaniu niektórych z przyjętych przez projektanta rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Serdeczne podziękowania składam moim bezpośrednim przełożonym wszystkim, z którymi mieliśmy okazję pracować, w szczególności kierownikom robót: mgr inż. Dagmarze Kierońskiej oraz inż. Wojciechowi Kluz za przekazaną wiedzę oraz cierpliwość i wyrozumiałość podczas trwania praktyk.

 

 

                                                        

 

<wstecz<

opracowanie: Michał Ryś

<home>

 

 
łka.                                                                               Fot. 10. Przygotowanie do próbnego obciążenia pala (dynamiczne).

 

12-5.jpg12-3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 11. Próbne obciążenie pala (statyczne).                                                                    Fot. 12. Zbrojenie ławy fundamentowej przyczółka.

 

12-7.jpg

12-9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 13. Zbrojenie ławy fundamentowej filara.                                                                                        Fot. 14. Zbrojenie trzonu filara.

 

12-6.jpg12-4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

       Fot. 15. Wbijanie pali żwirowych na drodze serwisowej.                                                               Fot. 16. Regulacja koryta Starego Wisłoka  

                                                                                                                                                             (ustawianie tymczasowego przepustu)                                  

 

 

W trakcie trwania praktyki większość czasu spędziłem najpierw na obiekcie M-11 i M-12, a następnie na obiekcie W-10. Przez ten czas miałem możliwość poznać różne etapy budowy począwszy od palowania, poprzez zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych, korpusów przyczółków, ścian oporowych, aż po betonowanie ustroju nośnego. Przekonałem się też jakie są trudności wykonawcze powstałe w wyniku niektórych z przyjętych przez projektanta rozwiązań konstrukcyjnych. Miałem możliwość także zapoznania się z dokumentacją projektową budowanych obiektów, uzupełniania tej dokumentacji, a także poprzez śledzenie poszczególnych etapów realizacji inwestycji zapoznać się z technologią budowy obiektów mostowych.

 

Do moich obowiązków należało:

 • Uzupełnianie dokumentacji budowy, tj. metryk pali, kart betonowań, raportów dziennych;
 • Wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w szczególności niwelacji;
 • Uczestniczenie przy odbiorach inspektorskich;
 • Inwentaryzacja materiałów na budowie, w szczególności elementów deskowań i zbrojenia;
 • Kontrola zgodności materiałów dostarczanych na budowę;

 

B.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

   Fot. 17. W biurze…

 

Serdeczne podziękowania składam w szczególności moim bezpośrednim przełożonym, tj. mgr inż. Andrzejowi Kopeckiemu, mgr inż. Wojciechowi Wojtaczce, mgr inż. Piotrowi Byciowi oraz kierownikowi budowy mgr inż. Wiesławowi Chomyczowi, za wprowadzenie mnie w realia tak dużej budowy oraz za cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie trwania praktyk. 

                                                 

<<<wstecz<<<

opracowanie: Michał Ryś

<<<home>>>