Budowa autostrady A1 /Rusocin - Nowe Marzy/ - Skanska S.A.
Łukasz Drewniak

 

    W dniach 02.07.2007 – 31.08.2007 odbyłem praktykę przeddyplomową w firmie SKANSKA. Miejscem praktyki była budowa Autostrady A1 (odcinek Rusocin - Nowe Marzy). Autostrada A1 będzie jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski i kontynentu. Projektowana w ciągu drogi międzynarodowej E 75, ma być jedyną polską  autostradą biegnącą południkowo. Połączy porty morskie Trójmiasta z Górnym Śląskiem i z południem Europy. A1 jest częścią transeuropejskiego korytarza transportowego prowadzącego z Gdańska do Wiednia przez Katowice i Brno. Generalnym wykonawcą 90-kilometrowego odcinka A1 z Gdańska do Nowych Marz jest Skanska - NDI Joint Venture. Są to dwie niezależne spółki, które wspólnie budują autostradę. Skanska S.A. posiada 80% udziałów, NDI S.A. 20%. Na A1 planowanych jest sześć węzłów drogowych, jeden punkt poboru opłat i pięć stacji poboru opłat, zlokalizowanych w miejscach dzielących autostradę na poszczególne sekcje. Sześć parkingów, po trzy z każdej strony drogi, zostanie umieszczonych na 6, 42 i ok.70 kilometrze trasy. Dwa obwody utrzymania autostrady powstaną w Pelplinie i w Nowych Marzach. Przy budowie Autostrady A1 wykorzystywany jest największy park maszynowy na projekcie drogowym w Europie. Na budowie pracuje ponad 230 maszyn. Część z nich jest wyposażona w system naprowadzania 3D oparty na technice GPS, który dzięki danym z satelity pozwala na prowadzenie prac z dokładnością do 1 cm.

Obowiązki i prace wykonywane na praktyce:

    Na początku praktyki przeszedłem szkolenie BHP. Po przybyciu na budowę dostałem ubranie robocze i zapoznany zostałem z kierownikiem, inżynierami i majstrami budowy. Kierownik zapoznał mnie z dokumentacją techniczną poszczególnych obiektów, następnie oprowadził po całej budowie.

Do moich obowiązków podczas praktyki należały:

a) prace na budowie:

  • zapoznanie się z technologią wykonywanych prac i ich kontrola,

  • nadzorowanie betonowania (sprawdzanie wyników badań laboratoryjnych, a także odbieranie, sprawdzanie i podpisywanie WZ-tek od dostawców betonu), 

  • uczestnictwo przy odbiorach poszczególnych części budowy przez inspektorów nadzoru,

  • sprawdzanie zgodności dostarczonego materiału na budowę z fakturami. 

b) prace biurowe

  • przygotowywanie certyfikatów płatności,

  • przygotowywanie dokumentacji technicznej i biurowej dla inspektorów nadzoru,

  • sporządzanie raportów z betonowania.

    Podczas praktyki zapoznałem się także z trudnościami wynikającymi z różnic w projekcie, a realiami na budowie i sposobami radzenia sobie z nimi.

    Składam serdecznie podziękowania wszystkim, z którymi miałem okazję pracować, którzy pomagali mi w zdobyciu cennej wiedzy praktycznej.

 

 

Opracowanie: Łukasz Drewniak & Grzegorz Domarski