Budowa autostrady A1 (odcinek Rusocin - Nowe Marzy) - SKANSKA NDI Joint Venture

~ Diana Bielesz ~ Kamila Ślisz ~ Ewelina Reizer ~ Grzegorz Domarski ~

 

            W dniach od 2.07.2007 do 28.07.2007 odbyliśmy praktyki przeddyplomowe w firmie SKANSKA. Firma ta buduje obiekty inżynierskie na odcinku Rusocin – Nowe Marzy.  Budowa odcinka Rusocin – Nowe Marzy długości około 90 km został podzielony na 6 sekcji. Praktyki odbyliśmy  na sekcji I (Rusocin – Stanisławie), długość odcinka 17,95 km. Sekcja rozpoczyna się w Rusocinie, gdzie powstaje węzeł łączący Obwodnicę Trójmiasta z nową autostradą. Jest to druga co do wielkości sekcja na projekcie. Powstaje tu 17 obiektów mostowych (wiadukty, przejścia gospodarcze, przejścia dla zwierząt), z których największy to wiadukt autostradowy WA-4. Powstaną także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). Zaplecze budowy znajduje się w Rusocinie. Na praktykach mieliśmy okazję zapoznać się z metodami budowy mostów „przęsło po przęśle” z użyciem trawelera (popularnie zwanego na budowie „czerwonym smokiem”) oraz metodą nasuwania podłużnego z użyciem avanbecka (dzioba). Na naszej sekcji wiadukt oznaczony WA-4 był budowany metodą nasuwania podłużnego, a wiadukt WA-8 metodą „przęsło po przęśle”.

Charakterystyka obiektów mostowych, na jakich mieliśmy okazję pracować:

 

 

 

 

 

Zakres naszych obowiązków obejmował:

Poznaliśmy jak funkcjonuje budowa, na czym polega praca kierownictwa budowy, pracowników i podwykonawców. Czas spędzony na praktyce uświadomił nam jak ciężką, a zarazem satysfakcjonującą pracą jest praca w wykonawstwie obiektów inżynierskich. Dziękujemy całemu zespołowi Skanska za wiedzę nam przekazaną, cierpliwość oraz wyrozumiałość.

Fot. 1. Spacer po trawelerze /obiekt WA-8/

Fot. 2. Widok trawelera /obiekt WA-8/

Fot. 3. Widok obiektu WA-4

Fot. 4. Sprężanie obiektu WD-11

Fot. 5. Wbudowywanie betonu płyty  /obiekt WD-9/

Fot. 6. Zdjęcie grupowe na tle biura w Rusocinie

 

<wstecz<             ^góra^ opracowanie: Grzegorz Domarski <home>