Budowa elektrowni wiatrowych w gminie Kisielice koło Iławy, wykonywanie fundamentów palowych pod most drogowy w ciągu Autostrady A1 (Aarsleff spółka z. o. o.)
Piotr Bojda, Paweł Karkut

 

W dniach od 03. 07. 2006 do 26. 07. 2006 odbywaliśmy praktykę zawodową w firmie Aarsleff spółka z. o. o. Firma ta zajmuje się: wykonywaniem fundamentów pośrednich z pali żelbetowych prefabrykowanych wbijanych,  umacnianiem nabrzeży portowych oraz wykonywaniem zabezpieczeń wykopów przy użyciu ścianek Larssena.

W dniach od 3 do 14 lipca uczestniczyliśmy w pracach przy budowie 27 elektrowni wiatrowych w gminie Kisielice koło Iławy.

Konstrukcja wiatraka składała się z fundamentu z pali żelbetowych wbijanych na około 18m w głąb gruntu. Pod jeden „wiatrak” wbijano ok. 26 sztuk pali- (w zależności od nośności gruntu)  po obwodzie dwóch okręgów o średnicy kilkunastu metrów. Wbijano 5 sztuk tzw. „pali testowych” pionowo w dół pod każdy wiatrak. Reszta pali wbijana była o nachyleniu podstawy pala 10:1 do zewnątrz fundamentu. Głowice pali zwieńczone były oczepem żelbetowym, w którym zakotwione były śruby do montażu stalowej podstawy słupa. Słup miał projektowaną wysokość 80m nad poziomem terenu. W głowicy słupa umieszczona miała być turbina ze śmigłem.

Do naszych zadań należało:

 • Wykonywanie niwelacji głowic pali w wykopie przy użyciu łaty niwelacyjnej i niwelatora laserowego. Ustawiano instrument w dogodnym do pomiaru miejscu, a łatę niwelacyjną na reperze i dokonywano odczytu. Następnie odczytaną wysokość sumowano z rzędną na reperze i od otrzymanego wyniku odejmowano projektowaną wysokość głowicy pala i otrzymywano wysokość na łacie na której mocowano czujnik niwelatora laserowego i przystępowano do niwelacji poszczególnych pali.

 • Zapoznanie się z PN-83/B 02482 „Nośność pali i fundamentów palowych” - sprawdzanie  nośności pali fundamentowych w terenie.

 • Wykonywanie badań statycznych na wciskanie i wyciąganie pala. Badania prowadzone były na specjalnie przygotowanych wcześniej  do tego celu stanowiskach. Do badań potrzebne były: pompa olejowa- przy pomocy której regulować można było ciśnienie; ściski montażowe do przymocowania bazy; stalowe wsporniczki przykręcone do pala; 4 czujniki zegarowe z magnesowymi statywami. Badania polegały na systematycznym obciążaniu pala wg. zaleceń kierownika budowy oraz dokonywanie odczytów z zegarów w 0, 10 i 20 minucie każdego stopnia obciążenia. Po przejściu wszystkich poziomów obciążenia dokonywano odciążenia i stabilizacji pala- tzn dokonywano odczytów co 10 min dopóki osiadania pala były mniejsze lub równe 5mm.

 • Wykonywanie badań statycznych, cyklicznych na wciskanie i wyciąganie pala. Badania i nasze obowiązki były bardzo podobne jak przy badaniach opisanych wyżej.

 • Pomoc w wykonywaniu badań dynamicznych m. in. badania dynamiczne pali pod estakady dojazdowe do Mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Badania dynamiczne wykonywane były przy użyciu kafara wbijającego pale oraz rejestratora danych z czujnikami zamocowanymi do badanego pala. Nasza pomoc ograniczała się do pomocy przy rozkładaniu i składaniu sprzętu oraz do pomiaru osiadania pala.

 • Pomoc przy składaniu i budowaniu stanowisk badawczych. Naszymi zadaniami było odpinanie i podpinanie zaczepów dźwiga do przenoszonych elementów a także pomoc przy skręcaniu stanowisk.

W dniach od 17 do 26 lipca odbywaliśmy praktykę zawodową przy wykonywaniu fundamentów palowych pod most drogowy w ciągu Autostrady A1 (Gdańsk- Gliwice- granica państwa)  Kopytkowo km 63+000 – Warlubie km 75+000 – Nowe Marzy km 84+450 w województwie Pomorskim.

Konstrukcja mostu:

Obiekt posadowiony był na palach prefabrykowanych żelbetowych dozbrajanych o przekroju 40 x 40cm i długości od 18 – 26m. Pale były łączone na długości stalowymi sworzniami. Głowice pali zostały zwieńczone oczepem żelbetowym. Filary i przyczółki zostały zaprojektowane jako monolityczne żelbetowe. Obiekt składał się z pięciu przęseł  (25+30+30+30+25m). Obiekt został zaprojektowany na obciążenie użytkowe dla klasy obciążenia A. Szerokość drogi wynosiła 28,5m (liczba pasów 4, po dwa w każdym kierunku; szerokość pasa 3,75m; szerokość pasa bezpieczeństwa 4,0m.

Do naszych zadań należało:

 • Wykonywanie niwelacji głowic pali przy użyciu niwelatora laserowego i łaty niwelacyjnej. Ustawiano instrument w dogodnym do pomiaru miejscu, a łatę niwelacyjną na reperze i dokonywano odczytu. Następnie odczytaną wysokość sumowano z rzędną na reperze i od otrzymanego wyniku odejmowano projektowaną wysokość głowicy pala i otrzymywano wysokość na łacie na której mocowano czujnik niwelatora laserowego i przystępowano do niwelacji poszczególnych pali.

 • Wykonywanie obliczeń geodezyjnych. Uzyskane przy pomiarach dane należało przeliczyć i przygotować do wprowadzenia w ewidencje wbijanych pali.

 • Wyznaczenie rzędnych ścięcia pali przy użyciu niwelatora oraz zaznaczenie jej na palach. Zadanie podobne do wykonywania niwelacji głowic pali. Jedyną różnicą było zaznaczenie wyniku pomiaru na palach przy użyciu kredki i poziomicy.

 • Sprzątanie kontenerów. Polegało na zamiataniu podłogi i układaniu sprzętu na regałach w kontenerach robotniczych.

 • Obserwacja prac przy układaniu zbrojenia oczepu pali.

Podczas praktyk mieliśmy również okazję zapoznać się z budową trasy Siekierkowskiej w Warszawie.

<wstecz<   ^góra^

opracowali: Piotr Bojda, Paweł Karkut, Jakub Krupka

<home>