Praktyki wakacyjne

     

 
  

Praktyki odbyłem w firmie INTOP Tarnobrzeg w czasie od 28.08.2006 do 22.09.2006.

Miejscem praktyk było dwie budowy:
- budowa mostu objazdowego na czas budowy nowego mostu na trasie Tarnobrzeg – Stalowa Wola w miejscowości Jamnica,
- budowa mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Łęki Strzyżowskie.

W pierwszym tygodniu praktyki zostałem zapoznany z przepisami BHP obowiązującymi na placu budowy, oraz z projektem budowy w Jamnicy.
Obiekt w Jamnicy jest częścią projektu remontu drogi Tarnobrzeg Stalowa Wola wykonywanego przez firmę SKANSKA. Firma INTOP jest podwykonawcą ww. budowy odpowiedzialnym za obiekty mostowe na tym odcinku. Podczas dwutygodniowego pobytu w Tarnobrzegu wykonywałem prace biurowe związane z ww. budową oraz uczestniczyłem w pracach na budowie. m.in razem z Marcinem Trześniowskim – pracownikiem firmy INTOP wykonywałem niwelację w celu wyznaczenia głowic pali pod oczepy w moście tymczasowym. Most tymczasowy składany z elementów systemu Baileya, czteroprzęsłowy o długości całkowitej 91,5 m. Wykonany zostanie na czas przebudowy mostu istniejącego.

Ostatnie dwa tygodnie praktyk uczestniczyłem przy budowie mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Łęki Strzyżowskie. W miejscu budowanego obiektu stał drewniany most o konstrukcji belkowej na stalowych dźwigarach ażurowych). Ze względu na zły stan techniczny, most ten był zamknięty od ponad 7-miu lat. Nowy most także o konstrukcji belkowej – zespolonej z żelbetową płytą pomostu został wykonany na istniejących podporach i przyczółkach, po uprzednim ich remoncie oraz podwyższeniu oczepów podpór pośrednich ze względu na niweletę jezdni na moście, która przebiega w łuku pionowym. Zostały wykorzystane dźwigary ażurowe z rozebranego mostu oraz dodane wie blachownice jako dźwigary przyskrajne. Konstrukcja żelbetowa została wykonana z betonu lekkiego.
Podczas mojego pobytu na budowie uczestniczyłem w takich pracach jak:
- przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych,
- wyznaczanie niwelety desek gzymsowych oraz krawężników,
- betonowanie kap chodnikowych,
- układanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych,
- układanie izolacji arkuszowej na płycie pomostu,
- rozbiórka deskowania pod konstrukcją

Szczególne podziękowania dla mgr inż. Pawła Surowca z biura w Tarnobrzegu, za pomoc oraz przybliżenie obrazu pracy w firmie zajmującej się budową dróg i mostów.

Artur WYSOCKI