Budowa obwodnicy Szubina w ciągu drogi krajowej nr 5 Bydgoszcz - Poznań
Przemysław Szklarski, Sławomir Tomczyk

    Praktykę trwającą od 1 do 26 sierpnia 2005 roku odbyliśmy w firmie SKANSKA S.A. Miejscem praktyki był Szubin, gmina położona na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, na północnym skraju Pojezierza Wielkopolskiego, w pradolinie Noteci, średnio 95-120 m n. p. m. Przez miasto i gminę przepływają rzeki: Noteć i Gąsawka.

W czasie praktyk część czasu spędzaliśmy w biurze budowy, a  część na obiektach zlokalizowanych na nowo budowanej obwodnicy. W czasie naszych praktyk firma Skanska zajmowała się sześcioma obiektami oznaczonymi przez projektantów jako obiekty C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 i C-6. Obiekt C-7 rozpoczęto budować po naszym wyjeździe z Szubina.

Obiekt C-1, to most nad rzeką Gąsawką.

 

Obiekt C-2, to wiadukt nad torami PKP.

 

Obiekt C-3, to wiadukt nad drogą ekspresową nowej obwodnicy.

 

Obiekt C-4, to wiadukt nad drogą ekspresową nowej obwodnicy.

 

Obiekt C-5, to wiadukt umożliwiający przejazd rolników z pobliskich gospodarstw nad drogą ekspresową nowej obwodnicy.

 

Obiekt C-6, to kładka pieszo-rowerowa.

Naszym szefem był główny kierownik Maurycjusz Niklas, a opiekunem kierownik budowy Jarosław Wójcikowski. Mogliśmy również zobaczyć jak pracuje bardzo doświadczony inż. pan Stanisław Biernat, absolwent naszej PRz.

W czasie praktyk mogliśmy obserwować pracę w biurze budowy oraz pracę robotników na w.w. obiektach. Robotnicy , w okresie naszej praktyki, pracowali przy zbrojeniu skrzydełek przyczółków, betonowaniu zazbrojonych skrzydełek, izolowaniu przyczółków i filarów, zasypywaniu wykopów oraz wyciąganiu ścianek szczelnych z gruntu.

Mieliśmy również kontakt z drogowcami pracującymi przy budowie obwodnicy. Obserwowaliśmy jak kładą i walcują nawierzchnię drogi.

Mogliśmy również zobaczyć jak pracują geodeci i inspektorzy nadzorujący budowę.

Za ciekawą współpracę i przekazane wiadomości dziękujemy kierownictwu i pracownikom firmy Skanska S.A.

<wstecz<   ^góra^ opracowali: Przemek Szklarski, Sławek Tomczyk <home>