Budimex - Dromex S.A. - Praktyka Studencka

Marcin Curkowicz

Budowa Autostrady A-2  sekcja: Wartkowice - Emilia


W okresie 04.07. – 04.09.2005 miałem sposobność pracować na budowie  autostrady A-2. Odcinek objęty kontraktem budowy rozpoczyna się w węźle „Wartkowice” i kończy w węźle „Emilia” (24km), położony jest na obszarze czterech gmin województwa łódzkiego. W ciągu trasy zlokalizowanych jest 17 wiaduktów drogowych i 1 wiadukt kolejowy przez autostradę,  5 mostów autostradowych oraz jedno przejście ekologiczne.  

Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad natomiast głównym wykonawcą jest konsorcjum: Ferrovial Agromann - Budimex Dromex S.A.. Projekt autostrady opracowało warszawskie biuro projektowe "Profil" (jednostka prowadząca) oraz konsorcjum PPBiR "Mosty Katowice"  i "ILF Beratende Ingenieure".

Zakres robót drogowych zaobserwowanych podczas pobytu na praktyce obejmował niemal całość robót opisanych w przedmiarze, począwszy od robót ziemnych tj. zdjęcia humusu, wymiany gruntów słabych lub ich wzmocnienia (mikrowybuchy, kolumny żwirowe, nasypy przeciążające), formowanie nasypów z wykopów i dokopów, korytowanie, profilowanie rowów melioracyjnych, wzmocnienia odc. dróg dojazdowych (zastosowanie geotkaniny, geokraty), formowanie nasypów najazdów na obiekty przebiegające nad autostradą, poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni autostrady tj. warstwy mrozoochronnej, stabilizacji, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej (z pominięciem warstwy ścieralnej). Ponadto, zapoznałem się z różnymi technologiami wzmocnień wysokich skarp nasypów tj. umocnienie biowłókniną, umocnienie materacami gabionowymi. W okresie mojej praktyki rozpoczęto prace związane z rekultywacją terenu, montaż ekranów akustycznych, ogrodzenia, barier ochronnych, prowadzono szereg robót brukarskich w ciągu trasy głównej jak i na najazdach na wiadukty drogowe nad autostradą. Ponieważ pracowałem w sekcji drogowej, niestety nie miałem możliwości śledzenia prac dotyczących części mostowej, ale... dzięki niegasnącej ciekawości zdołałem zobaczyć interesujące obiekty, ich zbrojenie, elementy konstrukcyjne elementy wyposażenia, sposób montażu etc. czy w końcu uczestniczyć w betonowaniu dwuprzęsłowego wiaduktu sprężonego w łuku.     

Budowa to również biuro i właśnie w biurze budowy autostrady spędzałem gro czasu. Praca w nim, była doskonałą okazją do zapoznania się z dokumentacją, która towarzyszy wszelkim procesom budowlanym, a w szczególności z dokumentacją przeprowadzonych badań przez laboratoria polowe i stacjonarne (laboratorium gruntowe i betonowe) oraz z dokumentacją pomiarów geodezyjnych.

Na koniec już nie o samej autostradzie, ale o ludziach którzy są uczestnikami tego skomplikowanego procesu. Jest niezmiernie ważne, aby środowisko pracy było przyjazne. To natomiast, podyktowane jest przede wszystkim atmosferą, o której stanowią współpracownicy. Dlatego na łamach tej strony chciałem bardzo podziękować Kierownictwu budowy oraz wszystkim  Pracownikom, z którymi miałem przyjemność pracować, za wszelką pomoc i wyrozumiałość oraz wiedze, którą mi przekazali. Podziękowania również dla Pani inż. A. Paszkiewicz za udostępnienie zdjęć z budowy.

 

 


^góra^   <wstecz<

Marcin Curkowicz

<wstecz<   ^góra^