Kładka w miejscowości Witryłów


 

Od końca listopada 2010r. dwie miejscowości Gminy Dydnia – Witryłów i Ulucz – Łączy przerzucona nad Sanem kładka dla pieszych. Całkowita długość kładki: 234,20m( przęsła 25,20m; 150m; 58,80m). Olinowanie stanowią dwie liny nośne o średnicy 40mm po jednej z każdej strony pomostu. Pomost usztywniony 12 przeciwwiatrowymi linowymi odciągami o średnicy 35mm. Konstrukcja pomostu stalowa, pylony wykonano z rur o średnicy 0,61m.Układ funkcjonalny stalowi ciąg komunikacyjny o szerokości użytkowej 1,5m. Oświetlenie zamontowane na pylonach jest oświetleniem solarno- wiatrowym.


Widok na kładke dla pieszych


Widok z dołu


Widok na pylon


Widok z pomostu


Łożysko


Zakotwienie odciągów