Inne referaty o tematyce mostowej:

  "Nietypowe Kładki Dla Pieszych" (Michał Cebula)
  "Drugie Oblicze Mostu - Iluminacja" (Wojciech Kalandyk)
  "Kładka w Witryłowie" (Karol Pereta)
  "Konkurs SKMS 2012" (Katarzyna Poliwka)
  "Konkurs WyKOMBinuj mOst 2013"
 

"Wycieczka techniczna Koła Naukowego Mostowców „Warszawa 2013” - Mosty warszawskie oraz szkolenie w firmie PERI Polska"