Aktualności


Rok akademicki 2013/2014:

 • Uwaga! Ogłaszamy konkurs na projekt koszulki promującej KNM. Regulamin do pobrania: Regulamin. Rozstrzygnięcie konkursu na następnym spotkaniu koła naukowego, które odbędzie się 13 stycznia 2014 r.
  koszulka

 • W dniu 19 grudnia 2013 r. członkowie i sympatycy KNM udali na odcinek autostrady A4 Przemyśl - Korczowa, prowadzący do granicy z Ukrainą. Głównym celem wycieczki było zobaczyć trzy obiekty mostowe, znajdujące się na tym odcinku. Pierwszym obiektem, na którym byliśmy był most jednoprzęsłowy podparty łukiem, składający się z dwóch niezależnych części. Drugi obiekt to czteroprzęsłowa konstrukcja z jednym łukiem w przęśle, przekraczająca rzekę Wisznia i kanał Bucowski. Na koniec zatrzymaliśmy się przy Przejściu dla zwierząt; konstrukcja gruntowo - powłokowa z blach falistych. Podczas tej wycieczki zostaliśmy oprowadzeni po obiektach i zapoznani z technologią ich wykonywania. Serdecznie podziękowania składamy firmie J&P AVAX za zaprezentowanie nam budów. Odcinek autostrady A4, na którym byliśmy został oddany do użytku 23 grudnia.

  zdjecie

 • Dnia 2 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie KNM, na którym członkowie koła przedstawiali przygotowane przez siebie sprawozdania . Na drugim już w tym roku zebraniu mogliśmy posłuchać następujących referatów:

   - Magdalena Hajnus: "Sprawozdanie z Dni Aktywności Studenckiej",
   - Karolina Rutyna: "Sprawozdanie z Wrocławskich Dni Mostowych 2013",
   - Agnieszka Wiater: "Budowa autostrady A-4, Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica - Pustynia; obiekty mostowe w ciągu sekcji 8+VIIIB",
   - Mateusz Hejnosz: "Sprawozdanie z praktyki wakacyjnej na obiektach mostowych: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 855",

  Ponadto na spotkaniu został przedstawiony pomysł na konkurs koszulki promującej KNM.

 • W tym roku odbyła się dziesiąta edycja „Wrocławskich Dni Mostowych. W dniach 20-22 listopada 2013r. delegacja KNM w składzie: Agnieszka Wiater, Karolina Rutyna, Mateusz Hejnosz, Bartłomiej Czajka, Mateusz Pisklak uczestniczyła w seminarium, którego tematem były "Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej”. Podczas konferencji referenci poruszali zagadnienia projektowe i wykonawcze dotyczące przede wszystkim obiektów usytuowanych na obszarach miast. Jeden z referatów dotyczył koncepcji nowego mostu podwieszonego przez Wisłok w Rzeszowie. Imprezą naukową towarzyszącą obradom seminarium był WORKSHOP pod hasłem "Badania obiektów mostowych". Za zaproszenie na Wrocławskie Dni Mostowe dziękujemy kołu naukowemu „Młodzi Mostowcy” z Politechniki Wrocławskiej.


 • W dniu 18.11.2013 odbył się Dzień Aktywności Studenckiej na Politechnice Rzeszowskiej. Była to impreza mająca na celu przedstawienie działalności Kół Naukowych PRz młodszym kolegom i koleżankom. Blisko 35 KN wzięło udział w tym przedsięwzięciu - nie mogło i Nas tam zabraknąć! Kolega Mateusz Hejnosz wygłosił na forum prezentację, w której opisane były nasze cele, osiągnięcia oraz to jak wygląda nasza działalność. Nasze stoisko odwiedzali studenci kierunku Budownictwo, pojawiali się również przedstawiciele innych kół naszego wydziału zaciekawieni naszą działalnością oraz osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim, ale najważniejszym gościem był Prodziekan ds. Kształcenia - dr inż. Aleksander Starakiewicz. Uwagę wszystkich przechodzących w rejonie naszego stoiska przyciągały prototypy mostów z drewna modelarskiego tzw. balsy. Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie! • 4 listopada 2013 roku odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie KNM, na którym dotychczasowy przewodniczący Dawid Pych przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w roku 2012/2013. Wręczone zostały nagrody książkowe dla najaktywniejszych członków, przez opiekuna dr inż. Lucjana Janasa. W spotkaniu uczestniczył również prodziekan dr inż. Aleksander Starakiewicz. Poprzez demokratyczne wybory ukształtował się nowy zarząd w składzie: przewodnicząca - Magdalena Hajnus, zastępca - Mateusz Hejnosz, sekretarz - Bartłomiej Czajka, członkowie zarządu - Mateusz Pisklak i Katarzyna Gwizdak (administrator strony www).


Rok akademicki 2012/2013:

 • 6 maja 2013 r. Na kolejnym spotkaniu KNM, zostały wygłoszone następujące referaty:
  - Joanna Czarnik: "Sprawozdanie z konkursu WyKOMBinujmOst",
  - Kamil Kocyła: "Sprawozdanie z wycieczki technicznej do Warszawy i szkolenia PERI",
  - Agnieszka Wiater: "Sprawozdanie z praktyk wakacyjnych: budowa układu drogowego wokół kompleksu HOTEL GARERIA RZESZÓW",
  - Mateusz Hejnosz: "Sprawozdanie z praktyk wakacyjnych: przebudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej 877"

  Po spotkaniu KNM zorganizowało grilla dla wszystkich swoich członków, zapraszając Koło Naukowe Drogowców, oraz wszystkich „przyjaciół” KNM.

 • W dniach 17-18.04.13 członkowie koła Naukowego Mostowców oraz „przyjaciele” koła w liczbie 40 osób wybrali się na wycieczkę techniczną do Centrum Technicznego firmy Peri w Płochocinie na szkolenie „Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI” wraz ze zwiedzaniem ciekawych obiektów w Warszawie.


  Więcej informacji tutaj.

 • W dniach 10-12 kwietnia 2013r. przedstawiciele Koła Naukowego Mostowców PRz wzięli udział w kolejnej, szóstej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu „WyKOMBinujmOst 2013” organizowanego przez Koło Naukowe „KOMBO” Politechniki Gdańskiej.

  W tym roku zadania podjęło się 3 drużyny:

  - eL Jot Team: Kamil Kocyła, Grzegorz Motak, Dawid Pych ( II BB-DU)- II miejsce
  - AkashiKajko i Kokosz: Witold Belcar, Joanna Czarnik, Bartosz  Dulla ( II BB-DU) – VIII miejsce
  - MatADoR: Dominik Poźniak, Mateusz Rajchel, Agnieszka Wiater ( I BB-DU)- XI miejsce. 

  Spoœród 31 drużyn biorących udział w konkursie byli m. in.: przedstawiciele Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej, Krakowskiej, Koszalińskiej, Łódzkiej oraz AGH. Zwycięską trójkę stanowiły drużyna El Jot Team z Prz oraz dwie drużyny z Warszawy. Naszym Wicemistrzom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji tutaj.

 • Dnia 4 marca 2013 r. odbyło się spotkanie KNM, na którym zostały zaprezentowane następujące referaty:
  - Joanna Czarnik: "Sprawozdanie z uczestnictwa w Wigilii Kół Naukowych PRz",
  - Dawid Pych: "Sprawozdanie z praktyk wakacyjnych: budowa autostrady A-4, na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni",
  Mirosław Chrząstek: "Sprawozdanie z praktyk wakacyjnych w Wadowicach Dolnych",
  - Witold Belcar: "Sprawozdanie z praktyk wakacyjnych: budowa autostrady A-4, odcinek Rzeszów-Jarosław, obiekty WA-12, WD-11",
  - Grzegorz Motak: "Sprawozdanie z seminarium MOSTY KOLEJOWE"
  Ponadto na spotkaniu został przedstawiony i omówiony plan wycieczki technicznej do Warszawy oraz na szkolenie PERI.

 • 28 luty - 1 marca 2013 r. odbyło się seminarium szkoleniowe "Warszawa - Jachranka 2013". Korzystając z zaproszenia naszych kolegów z Koła Naukowego Mostowców działającego przy Politechnice Warszawskiej nasza pięcioosobowa delegacja KNM w składzie: Dawid Pych, Marcin Wątróbski, Bartosz Piątek, Marcin Papuga, Grzegorz Motak, uczestniczyła w tym seminarium, którego tematem przewodnim były "Mosty kolejowe".

   

 • 13 grudnia 2012 r. delegacja KNM w składzie Joanna Czarnik, Dawid Pych oraz Mirosław Chrząstek, korzystając z zaproszenia Koła Naukowego Geodetów „Glob”, wzięła udział w IV Wigilijnym Spotkaniu Opłatkowym Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej. Organizatorzy zapewnili m.in. recital kolęd, kilka œświątecznych konkursów oraz bardzo przyjemną atmosferę.

  wigilia

 • 3 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie KNM, na którym zostały poruszone następujące kwestie:
  - dr inż. Ewa Michalak: Program wycieczki organizowanej przez Zakład Dróg i Mostów do Rosji i Finlandii;
  - Katarzyna Gwizdak: Koncepcja modernizacji strony internetowej KNM,
  - Bartosz Piątek: Sprawozdanie z konferencji Wrocławskie Dni Mostowe 2012r.
  - Magdalena Hajnus: Sprawozdanie z praktyk letnich w miejscowoœci Wyżne.

 • 22-23 listopada 2012 r. odbyły się "Wrocławskie Dni Mostowe". Korzystając z zaproszenia na-szych kolegów z Koła Naukowego "Młodzi Mostowcy" działającego przy Politechnice Wrocławskiej nasza pięcioosobowa delegacja KNM w składzie: Dawid Pych, Bartosz Piątek, Joanna Czarnik, Agnieszka Wośœ, Grzegorz Motak, uczestniczyła w tym seminarium, którego tematem przewodnim była "Trwałoœć obiektów mostowych". • 22 października 2012 r. odbyło się spotkanie KNM, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalnoœci w roku akademickim 2011/2012 przygotowane przez Karola Peretę, oraz wręczono nagrody książkowe najaktywniejszym człon-kom KNM, oraz tym samym pożegnano stary zarząd. Następnie w demokratycznych wyborach wybrano nowy Zarząd na rok akademicki 2012/2013 w składzie: przewodniczący Dawid Pych, zastępca Bartosz Piątek, sekretarz Joanna Czarnik, członkowie zarządu: Magdalena Hajnus i Katarzyna Gwizdak, administrator strony www: Katarzyna Gwizdak.

 


Rok akademicki 2011/2012:

 • Dnia 11 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie KNM, na którym Pani dr inż. Ewa Michalak poruszyła temat wycieczki organizowanej przez Zakład Dróg i Mostów do Rosji i Finlandii. Zostały również zaprezentowane następujące referaty: Joanna Czarnik Odbudowa mostu przez Wisłok w Trzebownisku, Katarzyna Poliwka Sprawozdanie ze Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych 2012 organizowanego przez Politechnikę Wrocławską , Dawid Pych Sprawozdanie z konkursu Wykombinuj Most 2012 organizowanego przez Politechnikę Gdańską .

 • W dniach 26-27 kwietnia 2012 roku 5-osobowa reprezentacja KNM wzięła udział w konkursie SKMS 2012, organizowanego przez Uczelnianą Organizacje Studencką Aktywni Budowniczy działające przy Politechnice Wrocławskiej. W pierwszej tego typu w Polsce rywalizacji wzięło udział aż 12 drużyn.
  Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Politechniki Œląskiej. Drużyna reprezentująca KNM i Politechnikę Rzeszowską w składzie: Karol Pereta , Katarzyna Poliwka, Radosław Szpak, Łukasz Szytuła i Dominik Macheta (VBD), zajęła zaszczytne drugie miejsce. Gratulujemy!

Drużyna na tle konstrukcjiPrzygotowania do obcišżenia kontrukcji
Relacja z przebiegu konkursu i nie tylko na stronie: Relacja z SKMS 2012
 • W dniu 10 stycznia 2012 r. odbyło się pierwsze w nowym roku kalendarzowym spotkanie KNM, na którym zostały zaprezętowane następujące referaty: Katarzyna Poliwka Sprawozdanie z ponadprogramowych praktyk wakacyjnych : Wiadukt w Mielcu, Agnieszka Wośœ Most Rędziński, Bartłomiej Potasiewicz Sprawozdanie z ponadprogramowych praktyk wakacyjnych: Wschodnia obwodnica Przemyœla, Bartosz Pawul Konkurs wykombinuj most 2012 - informacje o konkursie.

 • W dniu 13 grudnia 2011 r. odbyło się kolejne w tym roku akademickim spotkanie KNM, na którym zostały zaprezentowane następujące referaty: Karolina Rutyna i Marek Maciocha Sprawozdanie z wycieczki technicznej: odcinek Rzeszów-Korczowa. Obwodnica Jarosławia i Przemyœla, Marek Maciocha Most łukowy MA-37 nad Sanem, Karolina Rutyna Most podwieszony przez San w Przemyślu, Tomasz Surman i Łukasz Szytuła Wycieczka techniczna na obiekty mostowe w ciągu autostrady A4 oraz Karol Pereta Sprawozdanie z Wrocławskich Dni Mostowych 2011R. O tematyce : "Aktualne realizacje w mostownictwie".

 • W dniu 15 listopada 2011 r. członkowie KNM udali się na zachodni odcinek autostrady A4 by zobaczyć trzy obiekty mostowe. Pierwszym obiektem było Przejście górne dla zwierząt dużych na odcinku autostrady A4 Dębica-Pustynia. Drugi obiekt budowany metodą nasuwania podłużnego przy użyciu dwóch avanbeck’ów nad drogą wojewódzką Dębica- Mielec oraz trzeci obiekt przekraczający rzekę Wisłoka w miejscowoœci Dębica, którego przęsło nurtowe budowane jest metodą nawisową. Na wszystkich trzech budowach zostaliœmy bardzo mile przyjęci oraz zapoznani z technologią wykonywania obiektów oraz trudnościami, z którymi boryka się każdy inżynier budownictwa. Serdecznie dziękujemy firmom "Budimex" i "Siac Construction", za oprowadzenie i zaprezentowanie budów.

Zdjecie grupowe na tle przejscia dla zwierzštZdjecie grupowe na tle przejscia dla zwierzšt
 • W dniu 14 listopada 2011 r odbyło się drugie w tym roku akademickim spotkanie KNM, na którym zostały zaprezentowane następujące referaty: Bartosz Pawul Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa-Jazowa-Markuszowa, Bartłomiej Potasiewicz i Katarzyna Poliwka VI Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne, Dawid Pych Most Autostradowy MA-161 na odcinku autostrady A4 oraz Karol Pereta Kładka wisząca nad Sanem w miejscowoœci Witryłów. Ponadto na spotkaniu poruszona została sprawa koszulek z logiem KNM.

 • Dnia 07.11.2011 odbyła się wycieczka techniczna na odcinek autostrady A4, Rzeszów-Korczowa i na obwodnice Przemyœla. Najpierw zatrzymaliœmy się, aby obejrzeć węzeł Jarosław-Tywonia, a następnie most przez San w Jarosławiu. Zatrzymaliœmy się też na chwile koło wiaduktu kolejowego S-6 Tuczempy. Następnym etapem był odcinek Radymno-Korczowa, na którym obejrzeliśmy bardzo ciekawe mosty łukowe. Ostatnim punktem wycieczki była obwodnica Przemyœla, na której główna atrakcją był most podwieszany przez San o długoœci 229,5m. Za oprowadzenie i przekazanie informacji o budowach dziękujemy firmom "J&P AVAX" oraz "Mota-Engil Central Europe"

 • W dniach 20-21 października 2011 r. w Œwilczy odbyło się VI Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne, którego tematem przewodnim była Autostrada A4 i drogi ekspresowe na Podkarpaciu. Organizatorami spotkania byli: Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej oraz GDDKiA Oddział w Rzeszowie.

VI Podkarpackie Spotkanania Dyskusyjna.
 • 14 października 2011 r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2011/2012 zebranie KNM. Na spotkaniu byli obecni: opiekun KNM dr inż. Lucjan Janas, członkowie KNM oraz studenci IV roku - kandydaci na członków Koła.
  Pierwszym punktem programu było przedstawienie sprawozdania z działalności koła w roku akademickim 2010/2011. Prezentacje przedstawili Marcin Wąż i Michał Ryśœ. Po odczytaniu sprawozdania nastąpiło wręczenie nagród książkowych najaktywniejszym członkom KNM.
  Tradycyjnie, co roku na inauguracyjnym spotkaniu Koła wybierany jest nowy Zarząd. Nie inaczej było i tym razem - w demokratycznych wyborach, na rok akademicki 2011/2012 wybrani zostali: przewodniczący Karol Pereta (IBB-DU), zastępca Katarzyna Poliwka (IBB-DU), sekretarz Karolina Rutyna (IVBD), członkowie zarządu Bartłomiej Potasiewicz (IBB-DU) i Dawid Pych (IVBD), oraz administrator strony Dominik Macheta (IBB-DU). Ustępującemu Zarządowi składamy serdeczne podziękowania, nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy, wielu ciekawych pomysłów i sukcesów w ich realizacji.
Rok akademicki 2010/2011:

 • W dniu 10 czerwca 2011 r. członkowie KNM udali się na budowę mostu MS-5 w ciągu drogi ekspresowej S-19 w Jasionce koło Rzeszowa. Jest to most trzyprzęsłowy nad rzeką Wisłok. Konstrukcję stanowią belki kablobetonowe o zmiennej wysokoœci konstrukcyjnej. Na miejscu mogliœmy zapoznać się z technologią budowy obiektu, w szczególnoœci z trudnościami występującymi na tej budowie, między innymi związanymi z budową podpór tymczasowych w rzece.

Fot. Fot.
 • W dniu 2 czerwca 2011 r. członkowie KNM odwiedzili budowę mostu autostradowego MA-161 w Nowej Wsi koło Rzeszowa. Jest to most dziewięcioprzęsłowy w ciągu autostrady A4 w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Rzeszów-Wschodni. Konstrukcję nośną każdej nitki stanowi skrzynka z betonu sprężonego, a cały obiekt budowany jest technologią nasuwania podłużnego. Ciekawostką jest, że przy nasuwaniu przęseł o rozpiętoœci 60 m, nie są wykorzystywane podpory pośrednie i jest to rekord w skali kraju.

Fot. Fot. Fot.
 • W dniach 18-19 kwietnia 2011 r. miał miejsce wyjazd do Warszawy, w którym udział wzięli członkowie KNM. Pierwszy dzień przeznaczony był na wycieczki techniczne: najpierw na budowę Stadionu Narodowego na Euro 2012, następnie na budowę Mostu Północnego przez Wisłę. W drugi dzień odbyło się "Szkolenie z zakresu nowoczesnej techniki deskowań i rusztowań" firmy PERI w Płochocinie pod Warszawą.

Fot.
Fot.
Fot.
 • W dniach 13-15 kwietnia 2011 r. reprezentanci KNM w składzie Marcin Wąż i Michał Ryś wzięli udział w konferencji "Estetyka Mostów", która odbyła się w Jachrance koło Warszawy. Ponadto 14 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli mostowych kół naukowych z wielu uczelni w Polsce, na którym zostało utworzone stowarzyszenie zrzeszające koła naukowe. Na spotkaniu byli przedstawiciele kół z dziesięciu uczelni, w tym także z Koła Naukowego Mostowców PRz.

Fot. Fot.
 • W dniu 12 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie koła naukowego, na którym zostały zaprezentowane następujące referaty: Michał Ryśœ przedstawił referat pt. "Budowa Mostu Północnego w Warszawie", Katarzyna Poliwka przedstawiła sprawozdanie z konkursu "Wykombinuj Most 2011", natomiast Dorota Ciuba wygłosiła referat pt. "Budowa Stadionu Narodowego". Ponadto na spotkaniu zostały poruszone sprawy związane z najbliższym wyjazdem na wycieczkę techniczną do Warszawy. Na spotkaniu zostały wręczone również nagrody dla studentów biorących udział w konkursie "WyKOMBinuj mOst 2011" a nagrodzonymi studentami byli : Kamil Baran, Paweł Cisek , Aleksander Gwizdak oraz Bartosz Pawul, Karol Pereta i Katarzyna Poliwka.

 • W dniach 24-25 marca 2011 roku 6-osobowa reprezentacja KNM wzięła udział w kolejnej edycji konkursu "WyKOMBinuj mOst", organizowanego przez Koło Naukowe "KoMBo" działające przy Politechnice Gdańskiej. W tegorocznej rywalizacji wzięło udział aż 36 drużyn z całej Polski.
  Po zaciętej i wyrównanej walce konkurs wygrała drużyna z Politechniki Warszawskiej, drugie miejsce zajęła drużyna z Politechniki Koszalińskiej a trzecie, nasi zeszłoroczni zwycięzcy, drużyna KNM w składzie: Kamil Baran , Paweł Cisek i Aleksander Gwizdak (VBD). Druga drużyna z naszego Koła: Bartosz Pawul, Karol Pereta i Katarzyna Poliwka (IVBD) zajęła 23. miejsce.
  Gratulujemy kolejnego sukcesu!

Fot. Fot.
Fot. Fot.
 • W dniu 23 marca 2011 r. Zakład Dróg i Mostów w Politechnice Rzeszowskiej zorganizował wycieczkę techniczną do wytwórni elementów stalowych Mostostal Puławy. Również grupa członków Koła Naukowego Mostowców była tam obecna. Więcej informacji tutaj.

 • 22 lutego 2011 roku odbyło się nietypowe zebranie Koła Naukowego Mostowców. Nietypowe z tego względu gdyż gościliśmy na nim zaproszonych wcześniej przedstawicieli Koła Naukowego Drogowców jak również Koła Naukowego Architektów. Tematem przewodnim zebrania była "Technika wykonywania i obróbki fotografii budowli i budynków". Wykład ten wygłosił dla nas specjalny goœć: fotograf, Pan Marek Wolan. Za przeprowadzenie wykładu i przekazaną wiedzę serdecznie dziękujemy Panu Markowi. Liczymy, że będziemy mogli ją wykorzystać w praktyce.

Fot. Fot.

Na zebraniu została również poruszona sprawa wyjazd na "Szkolenie z zakresu techniki deskowań i rusztowań" firmy PERI.
Pod koniec stycznia bieżącego roku Koło Naukowe Mostowców w Politechnice Rzeszowskiej dokonało zakupu kasków ochronnych z naszym logiem. Zrealizowaliœmy także pierwszy w historii naszej działalnoœci kalendarz, poświęcony obiektom mostowych jakie mieliœmy okazje podziwiać podczas wyprawy drogowo - mostowej do Grecji. Mamy nadzieję, że tworzenie takich kalendarzy wejdzie na trwałe w tradycje KNM.


Fot.
Fot. Fot.
 • W dniu 18 stycznia 2011 r. odbyło się pierwsze w nowym roku kalendarzowym spotkanie koła naukowego, na którym zostały zaprezentowane następujące referaty: Dominik Macheta przedstawił referat pt. "Tunelowanie metodą przecisku hydraulicznego", Bartłomiej Potasiewicz przedstawił "Most Kamieniarzy", natomiast Marcin Wąż wygłosił referat dotyczący nowoœci w budownictwie - "Przeźroczysty beton". Ponadto na spotkaniu zostały poruszone sprawy związane z najbliższymi wyjazdami - do Warszawy oraz na budowę autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Zostały przedstawione plany na najbliższe spotkania, na których będziemy mieli specjalnie zaproszonych goœci, a także poruszona została kwestia kalendarzy z wyprawy mostowej do Grecji.

 • W dniu 14 grudnia 2010 r. odbyło się kolejne zebranie KNM. Wygłoszone zostały następujące referaty: Robert Rak (VBD) - "Budowa mostu na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 Radoszyce - Ciechanów", Karol Pereta (IVBD) - "Most w Kędzierzynie-Koźlu". Ponadto Artur Sowa (VBD) przedstawił sprawozdanie z wyjazdu do Wrocławia na seminarium "Prefabrykacja w mostownictwie".

 • W dniach 9-10 grudnia 2010 r. z okazji 40-lecia koła naukowego ESPRIT odbyła się uroczysta, jubileuszowa sesja wszystkich kół naukowych działających w Politechnice Rzeszowskiej. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć nas. Z tej okazji zarząd KNM w składzie Marcin Wąż i Michał Ryśœ przedstawili prezentację z zakresu działalnoœci koła od początku jego założenia. Na sesji tej byli obecni również laureaci konkursu "WyKOMBinuj mOst 2010". Zarówno prezentacja, jak i zaprezentowane modele mostów biorących udział w ogólnopolskich konkursach spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno studentów jak i pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej. Kilka dni później, 16 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe kół naukowych Politechniki Rzeszowskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele naszego KN - Michał Ryś oraz Marcin Wąż. Za zaproszenie na opłatek dziękujemy organizatorowi - Kołu Naukowemu Geodetów GLOB.

Fot. Fot.
 • W dniach 23-24 listopada 2010 r. odbyły się tegoroczne "Wrocławskie Dni Mostowe". Korzystając z zaproszenia naszych kolegów z Koła Naukowego "Młodzi Mostowcy" działającego przy Politechnice Wrocławskiej nasza ośmioosobowa delegacja KNM w składzie: Michał Ryśœ, Łukasz Róg, Artur Sowa, Aleksander Gwizdak, Paweł Cisek, Katarzyna Poliwka, Karol Pereta, Bartłomiej Potasiewicz uczestniczyła w tym seminarium, którego tematem przewodnim była "Prefabrykacja w mostownictwie".
  Swoje referaty i wystąpienia wygłaszali przedstawiciele związani z branżą mostową: generalni wykonawcy, projektanci, administratorzy sieci dróg, a przede wszystkim producenci elementów prefabrykowanych - belek, pali, a nawet systemów odwodnień. Duże wrażenie zrobiło na nas wystąpienie Michela Virlogeux'a - jednego z projektantów wiaduktu Millau i mostu Vasco da Gama. Po części oficjalnej zwiedzaliœmy Wrocław, a także zapoznaliœmy się ze studentami specjalnoœci mostowej z różnych uczelni w całym kraju.
  Serdeczne podziękowania za zaproszenie kierujemy do organizatorów "Wrocławskich Dni Mostowych" oraz do Koła Naukowego "Młodzi Mostowcy".

Fot.
 • W dniu 16 listopada 2010 r. odbyło się drugie w tym roku spotkanie KNM. Łukasz Róg i Michał Ryśœ (VBD) przedstawili prezentację na temat realizacji budowanego odcinka drogi ekspresowej S-19 Stobierna-Rzeszów. Wygłoszone zostały także dwa referaty: Marcin Wąż (VBD) przedstawił most Rion-Antirion w Grecji, natomiast Ewa Baran (IVBD) przedstawiła Wiadukt Millau we Francji. Kamil Baran (VBD), przedstawiciel trzyosobowej zwycięskiej drużyny w konkursie "WyKOMBinuj Most 2010", przedstawił krótką relację z przebiegu konkursu. Ponadto na spotkaniu poruszona została sprawa kasków z logiem KNM, a także został zaakceptowany pomysł na organizacją wewnętrznego konkursu pomiędzy studentami w ramach przygotowania do kolejnego konkursu z cyklu "WyKOMBinuj Most".

 • W dniu 4 listopada 2010 r. członkowie koła naukowego uczestniczyli w pierwszej w tym roku wycieczce technicznej. Celem wycieczki była budowa mostu MS-4 w podrzeszowskiej Jasionce, w ciągu budowanej drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna - Rzeszów.
  Serdeczne podziękowania kierujemy do kierownika budowy (a także byłego członka KNM) mgr inż. Wiesława Chomycza, za oprowadzenie nas po budowie oraz zapoznanie z technologią budowy tego mostu. Wkrótce więcej informacji na temat wycieczki oraz samego obiektu w dziale Wycieczki techniczne.

Fot. Fot.
Fot. Fot.
 • 26 października 2010 r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2010/2011 zebranie KNM. Na spotkaniu obecni byli: opiekun KNM dr inż. Lucjan Janas, dr inż. Ewa Michalak, dr inż. Lesław Bichajło, członkowie Koła Naukowego Drogowców, członkowie KNM oraz studenci IV roku - kandydaci na członków Koła.

  Pierwszym punktem programu było przedstawienie sprawozdania z zagranicznej wycieczki technicznej Zakładu Dróg i Mostów, która odbyła się we wrześniu - Marcin Wąż i Michał Ryśœ przedstawili nam przebieg wycieczki, zwiedzane miejsca i obiekty mostowe, a koledzy ze specjalnoœci drogowo-mostowej Mateusz Ostrowski i Anna Kokoszka podzielili się wrażeniami z punktu widzenia drogowca: szczegółowo przedstawili i scharakteryzowali nam trasę przejazdu oraz omówili budowę autostrady A1 budowanej obecnie w Chorwacji, którą mieliœmy okazję podziwiać po drodze. W kolejnej części Aleksandra Paradowska dokonała podsumowania działalnoœci KNM w ubiegłym roku akademickim. Najaktywniejszym członkom Koła wręczono nagrody książkowe.

  Tradycyjnie, co roku na inauguracyjnym spotkaniu Koła wybierany jest nowy Zarząd. Nie inaczej było i tym razem - w demokratycznych wyborach, na rok akademicki 2010/2011 wybrani zostali: przewodniczący Marcin Wąż (VBD), zastępca Michał Ryś (VBD), sekretarz Karol Pereta (IVBD), członkowie zarządu Paweł Cisek (VBD) i Katarzyna Poliwka (IVBD). Ustępującemu Zarządowi składamy serdeczne podziękowania, nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy, wielu ciekawych pomysłów i sukcesów w ich realizacji.
Rok akademicki 2009/2010:

 • 17 czerwca 2010 r. odbyło się ostatnie w tym roku akademickim spotkanie KNM. Koledzy Kamil Baran, Paweł CisekAleksander Gwizdak podzielili się wrażeniami z konkursu "WyKOMBinuj mOst 2010". Podkreślili przyjazną atmosferę i bardzo dobrą organizację konkursu. Za zajęcie I miejsca otrzymali gromkie brawa, gratulacje i nagrody książkowe. Kilka fotografii z konkursu przedstawiamy poniżej. Oprócz omówienia konkursu na zebraniu został wygłoszony referat o tematyce mostowej.

Fot. Fot.
Fot. Fot.

 • Z przyjemnoœcią informujemy, że drużyna Koła Naukowego Mostowców w Politechnice Rzeszowskiej zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie "WyKOMBinuj mOst 2010" organizowanym przez Politechnikę Gdańską. Drugie miejsce zajęła drużyna z Politechniki Wrocławskiej, trzecie drużyna z Politechniki Gdańskiej. Nasi zwycięzcy to Kamil Baran, Paweł Cisek i Aleksander Gwizdak (IV BD). Gratulujemy! Wkrótce więcej informacji.

 • W maju 2010 r. odbyło się kolejne spotkanie KNM na którym wygłoszono dwa referaty. Pierwszy z nich wygłosił Łukasz Róg (IV BD) - "Most Oresund", drugi referat przedstawił Artur Sowa (IV BD) - tematem był "Lupu Bridge" w Chinach. Obydwa referaty zostały zilustrowane ciekawymi zdjęciami oraz krótkimi filmami. Zarówno Kolega Łukasz jaki i Artur zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Oprócz referatów, w trakcie spotkania omówiono regulamin konkursu pod nazwą "WyKOMBinuj mOst 2010" organizowanego przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli "KOMBO" działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i ŒŚrodowiska Politechniki Gdańskiej. Ostatnim punktem spotkania było omówienie wycieczki technicznej do Grecji organizowanej przez Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej (już wkrótce podamy więcej informacji na ten temat). W czasie spotkania wręczono wszystkim uczestnikom koszulki z logiem KNM.

 • 20 kwietnia członkowie KNM udali się na budowę mostu w PilŸnie i budowę obwodnicy Ropczyc. Za możliwoœć zapoznania się z problemami obu budów oraz ciekawe omówienie technologii robót dziękujemy firmie SKANSKA (inż. Jackowi Kapałce) i firmie Henczke (inż. Michałowi Lebrykowi).

Fot. Fot.
Fot. Fot.
Fot. Fot.
Fot. Fot.
 • W marcu 2010 r. odbyło się kolejne seminarium KNM. Podczas spotkania wygłoszone zostały trzy referaty. Pierwszy referat zaprezentowany został przez Mariusza Wawrzaszka (IVBD) - temat referatu: "Mosty typu extradosed (EPD)". Kolejne referaty wygłosili: Karol Tokarczyk (VBD) - "Kompozyty polimerowe w mostownictwie" oraz Piotr GaŸdzik (VBD) - "Most nad Odrą w ciągu autostradowej obwodnicy Wrocławia". Po wygłoszeniu referatów i nagrodzeniu ich gromkimi brawami, przewodnicząca KNM - Aleksandra Paradowska poruszyła kilka spraw organizacyjnych. Pierwsza z nich dotyczyła koszulek z logiem KNM. Następnie poruszono sprawę dotyczącą konkursu budowy modeli most w z drewna - balsy.

 • W grudniu 2009 r. odbyło się spotkanie w trakcie którego przewodnicząca KNM - Aleksandra Paradowska zdała sprawozdanie z wyjazdu grupy członków KNM na Seminarium "Wrocławskie Dni Mostowe". Następnie wygłoszone zostały cztery referaty. Pierwszy referat zaprezentowany został przez Piotra Drozdowskiego - temat referatu: "Mosty o konstrukcji wspornikowej". Kolejne referaty wygłosili: Anna Kania - "Mosty ruchome", Marcin Wąż - "Most Brooklyński" i Aleksandra Paradowska - "Hoover Dam Bridge". Podczas spotkania poruszony został problem koszulek z logiem KNM.

 • W listopadzie 2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie KNM w roku akademickim 2009/2010. Na początku spotkania kol. Michał Cebula podsumował działalnoœć KNM w poprzednim roku akademickim. Na spotkaniu obecni byli: dr inż. Krzysztof Trojnar, p.o. Kierownika Zakładu, opiekun KNM dr inż. Lucjan Janas, członkowie Koła oraz studenci IV roku Budownictwa, specjalnoœci mostowej - kandydaci na członków Koła. Po odczytaniu sprawozdania nastąpiło wręczenie nagród książkowych i pamiątkowych dyplomów najaktywniejszym członkom KNM. Pamiątkowe upominki w postaci albumów zostały również wręczone opiekunowi KNM - dr inż. Lucjanowi Janasowi oraz zaproszonemu na spotkanie dr inż. Krzysztofowi Trojnarowi. W trakcie zebrania odbyły się wybory nowego Zarządu KNM. Przewodniczącą została Aleksandra Paradowska (VBD), zastępcą Piotr Drozdowski (VBD), sekretarzem Marcin Wąż (IVBD) a członkami Zarządu Anna Kania (VBD) i Paulina Paœko (IVBD). Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy, ciekawych pomysłów i wielu sukcesów w realizacji zamierzonych celów.
Rok akademicki 2008/2009:

 • Na seminarium KNM, które odbyło się 19 maja 2009 r. przedstawiono sprawozdanie z Konkursu "Kraków Bridge" (Wojciech Kalandyk, VBD) oraz wygłoszono dwa referaty: "Bridge of Strings. The light rail train Bridge" (Aleksandra Paradowska, IV BD) i "Drewno klejone a nowoczesne konstrukcje mostowe" (Roman Charchut, VBD).

 • Nasze Koło Naukowe zostało zaproszone przez Kolegów z Krakowa do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie Budowy Mostów "Krakow Bridge 2009". Zadaniem jest zaprojektowanie i budowa jednoprzęsłowego mostu z balsy o rozpiętoœci przęsła 50 cm. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji na stronie www.krakowbridge2009.pk.edu.pl

Fot.
 • W dniach 12-13 stycznia 2009 r. członkowie KNM odwiedzili Warszawę. Celem wyjazdu było szkolenie z podstaw nowoczesnej techniki deskowań PERI. W pierwszym dniu naszej wycieczki zwiedziliœmy mosty Warszawy. Każdy obiekt został starannie zaprezentowany przed wyjazdem, dodatkowo dla tych, którzy mają słabą pamięć, przypomnieliœmy w autokarze pokrótce najważniejsze dane charakteryzujące zwiedzane mosty. W drugim dniu odbyło się szkolenie w Centrum Szkolenia i Doradztwa Technologicznego PERI Polska.

Fot.
Fot.
Fot.
 • W dniu 6 stycznia 2009 r. odbyło się kolejne już w tym roku akademickim zebranie KNM. Tematyka spotkania była podyktowana zbliżającą się wycieczką techniczną, której głównym celem ma być szkolenie z podstaw nowoczesnej techniki deskowań PERI, oraz zwiedzanie mostu w Puławach i mostów Warszawy. Referaty wygłoszone przez Wojciecha Kalandyka (VBD) - Most Siekierkowski, Piotra Drozdowskiego (IVBD) - Most ŒŚwiętokrzyski, Michała Cebulę (VBD) - Most Łazienkowski, Rafała Janiaka (IVBD) - Most Poniatowskiego, Grzegorza Droździka (VBD) - Most Toruński, Monikę Cyganik (IVBD) - Most Gdański i Most ŒŚląsko-Dąbrowski oraz Piotra GaŸdzika (IVBD) - Most w Puławach, pozwoliły nam się dobrze przygotować merytorycznie na wycieczkę.

 • Członkowie KNM w dniu 10.12.2008 r. zapoznali się z technologią remontu kładki dla pieszych nad ul. T. Rejtana w Rzeszowie. Wizyta na budowie była bardzo krótka ale pouczająca. Za umożliwienie jej obejrzenia dziękujemy firmie SKANSKA.

Fot. Fot.
 • 2 grudnia 2008 r. odbyło się drugie w tym roku zebranie KNM. Przedstawione zostały 3 ciekawe referaty. Pierwszym z nich była prezentacja autorstwa Aleksandry Paradowskiej (IVBD) pt. "Most Golden Gate". Drugi referat zatytułowany "Nietypowe kładki dla pieszych" przedstawił Michał Cebula (VBD). Tematem ostatniej prezentacji było "Drugie Oblicze Mostu - Iluminacja" autorstwa Wojciecha Kalandyka (VBD).

 • W dniu 27 października 2008 r. odbyło się pierwsze zebranie KNM w roku akademickim 2008/2009. Na zebraniu obecni byli Prodziekan ds. Nauczania dr inż. Aleksander Starakiewicz oraz opiekun KNM dr inż. Lucjan Janas. Podczas spotkania Diana Bielesz podsumowała działalnoœć Koła w ubiegłym roku, następnie Wojciech Kalandyk przedstawił sprawozdanie z konferencji "Estetyka Mostów" (Jachranka). Ostatnie sprawozdanie z konferencji "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów" (Rosnówko) zaprezentował Michał Cebula.

Fot. Fot.

Na zebraniu zostały także rozdane nagrody za działalnoœć na rzecz KNM. W tym roku ciekawe książki o tematyce mostowej oraz wyróżnienia odebrali: Rafał Basiaga, Grzegorz Domarski, Wojciech Kalandyk, Diana Bielesz, Mateusz Tenerowicz, Michał Cebula, Michał Lebryk i Kamila Œlisz. Podziękowania należą się ustępującemu zarządowi KNM, za organizację ciekawych spotkań i wycieczek, za wysiłek jaki wkładali by wszyscy członkowie mogli uczyć się równocześnie rozwijając swoje zainteresowania, odwiedzając ciekawe miejsca i oczywiście zdobywając nowe doświadczenia. Podczas spotkania odbyły się także wybory nowego zarządu na rok akademicki 2008/2009 przewodniczącym został Michał Cebula (VBD), zastępcą został Wojciech Kalandyk (VBD), sekretarzem została Anna Kania (IVBD), członkami zarządu zostali: Ireneusz Chorzępa (VBD) oraz Grzegorz Siwowski (IVBD). Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy, ciekawych pomysłów i wielu sukcesów w realizacji zamierzonych celów.
Rok akademicki 2007/2008:

 • Na seminarium KNM, które odbyło się 10 kwietnia zaprezentowane zostały dwa obiekty mostowe: Kładka Milenijna w Londynie oraz Most Rion-Antirion w Grecji. Referaty wygłosili: Rafał Basiaga (VBD) oraz Wojciech Kalandyk (IVBD). Podczas spotkania rozdane zostały kaski z logo KNM.

 • 14 marca na spotkaniu KNM wygłoszone zostały referaty poświęcone największym polskim mostom podwieszonym oraz stalowym powłokowym obiektom mostowym autorstwa Wojciecha Kalandyka (IVBD) oraz Grzegorza Domarskiego (VBD). W dalszej części spotkania poruszone zostały tematy kasków z logo KNM oraz zbliżającej się wycieczki technicznej na budowę obwodnicy Biecza. Otrzymaliœmy również miłą wiadomoœć od Naukowego Koła Mostowego Uniwersytetu Zielonogórskiego odnośnie naszej witryny internetowej. Cieszy nas fakt, iż nasza działalnoœć jest nie tylko widoczna na zewnątrz, ale również doceniana, co nas umacnia i przekonuje o jej słusznoœci. Pozdrawiamy Koło Naukowe z Uniwersytetu Zielonogórskiego i zapraszamy do odwiedzenia Ich witryny internetowej: www.nkm.ib.uz.zgora.pl.

 • 14 stycznia odbyło się spotkanie KNM, w którym omówione zostały tematy: most kolejowy Forth w Szkocji oraz most podwieszony Uddevalla w Szwecji z cyklu ciekawe mosty oraz przedstawiona została postać wybitnego polskiego inżynieria Ernesta Malinowskiego. Referaty wygłosili: Michał Cebula (IVBD), Rafał Basiaga (VBD), Marcin Kokoszka (VBD). Omówione zostały sprawy bieżące, a także zaakceptowany został pomysł Michała Lebryka (VBD) na kaski z logo KNM.

 • W dniu 3 grudnia zostały wygłoszone referaty z cyklu wielcy mostowcy mające przedstawić sylwetki inżynierów zajmujących się tematyką mostową. Mateusz Tenerowicz (VBD) omówił działalnoœć Rudolfa Modrzejewskiego, a Diana Bielesz (VBD) przybliżyła postać Isambarda Brunela. Z kolei Michał Lebryk (VBD) wygłosił interesujący referat na temat mostów extradosed.

 • W listopadowym numerze "Gazety Studenckiej" ukazał się artykuł Violetty Drukały na temat wycieczki naukowo-technicznej do Norwegii. Zapraszamy do lektury.

  "Jeg som Norge"

 • W dniu 5 listopada 2007 odbyło się pierwsze zebranie KNM w roku akademickim 2007/2008. Na zebraniu obecni byli Prodziekan ds. Nauczania dr inż. Aleksander Starakiewicz, p.o. kierownik KM dr inż. Ewa Michalak, opiekun KNM dr inż. Lucjan Janas. Pierwszym punktem spotkania było podsumowanie działalnoœci KNM w poprzednim roku akademickim, którego dokonała Diana Bielesz (VBD). Rafał Basiaga (VBD) zaprezentował referat, tematem którego była ostatnia wycieczka techniczna do Norwegii. Dla osób aktywnie działających w poprzednim roku akademickim Katedra Mostów PRz ufundowała nagrody książkowe oraz wyróżnienia. Ostatnim punktem zebrania był wybór nowego Zarządu KNM. Przewodniczącym w roku akademickim 2007/2008 został Mateusz Tenerowicz (VBD). Ustępującemu Zarządowi składamy serdeczne podziękowania za organizację ciekawych spotkań i wycieczek, nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy, ciekawych pomysłów i wielu sukcesów.

Fot. Fot. Fot.Rok akademicki 2006/2007:

 • 18 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie KNM w roku akademickim 2006/2007, na którym wygłoszony został interesujący referat przedstawiający katastrofy mostów, ich przyczyny i skutki autorstwa Diany Bielesz.

 • W dniach 4-5 czerwca członkowie KNM odwiedzili Warszawę. Celem wyjazdu było szkolenie technologiczne na temat podstaw nowoczesnej techniki deskowań PERI. Zobacz...

Fot. Fot.
 • 14 maja na spotkaniu KNM przedstawione zostały historyczne mosty Warszawy, współczesne mosty Warszawy oraz Most Zamkowy w Rzeszowie, przy budowie którego, pierwszy raz w Polsce na dużą skalę zastosowano beton samozagęszczalny. Prezentacje wygłosili: Violetta Drukała, Marcin Kokoszka, Wojciech Smajdor, Bogumiła Jurczak.

 • 19 marca i 18 kwietnia odbyły się zebrania Koła Naukowego Mostowców, tematem których były wybrane mosty Australii oraz Norwegii. W marcu rozdano członkom KNM koszulki z nowym LOGO. W kwietniu goœciem spotkania był dr inż. Lesław Bichajło, organizator tegorocznej wycieczki do Norwegii, który przedstawił nam plan wyprawy na północ. Podczas zebrań prezentacje ciekawych mostów wygłosili: Miciak Damian, ŒŚlisz Kamila, Basiaga Rafał, Kopecki Andrzej, Artur Wysocki, Domarski Grzegorz, Marcin Tomas.

 • 28 lutego 2007 r. członkowie KNM byli goœćmi na budowie mostu tymczasowego w Nagnajowie. Mimo niskiej temperatury, członkowie KNM z wielkim zaciekawieniem przyglądali się powstającej konstrukcji. Warto dodać, że koszt budowy tego mostu wyniósł... bagatela... 25 mln zł! Szczegóły...

 • 17 stycznia 2007 roku goœciem Koła Naukowego Mostowców był prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc, zastępca prezydenta Marek Ustrobiński (absolwent PRz, specjalnoœć Budowa i Utrzymanie Mostów) oraz Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta. Na spotkaniu obecni byli również Prodziekan ds. Nauczania dr inż. Aleksander Starakiewicz oraz pracownicy Katedry Mostów: profesor Andrzej Jarominiak, p.o. kierownik KM dr inż. Ewa Michalak, dr inż. Krzysztof Trojnar i dr inż. Lucjan Janas. Prezydent przedstawił przede wszystkim plany rozwoju Rzeszowa, inwestycje drogowo-mostowe przewidziane na najbliższe lata oraz zachęcał nas do podejmowania prac dyplomowych związanych z Rzeszowem. Więcej...

 • 15 stycznia 2007 roku odbyło się zebranie KNM na którym wygłoszone zostały dwie ciekawe prezentacje. "Mosty Norwegii", które być może będziemy mieli okazję obejrzeć podczas wycieczki przedstawił Tomasz Gniewek. Grzegorz Domarski przedstawił bardzo ciekawą prezentację mostu Harbour w Sydney. Podczas spotkania członkowie KNM wybrali logo na koszulki KNM. Zgłoszonych zostało 15 propozycji, które widoczne są na obrazkach, najciekawszą okazała się propozycja Artura Wysockiego. Czytaj więcej...

 • 14 grudnia 2006 r. odbyło się spotkanie KNM, tematem były mosty Australii i most Bayonne w Nowym Jorku. Grzegorz Domarski przygotował ciekawą prezentację mostów Australii, w której wykorzystał zdjęcia wykonane osobiście podczas zwiedzania kraju kangurów. Rafał Basiaga omówił most Bayonne w Nowym Jorku. Obiekt ten wraz z mostem łukowym w Sydney były niegdyśœ symbolem rywalizacji australijsko-amerykańskiej inżynierii mostowej. Michał Lebryk przedstawił sprawozdanie z konferencji z cyklu "Wrocławskie Dni Mostowe". Diana Bielesz, Justyna Drączkowska, Kamila ŒŚlisz, Artur Wysocki oraz Dariusz Oboza przedstawili swoje propozycje loga na tegoroczne koszulki KNM. Omówiliœmy również sprawy bieżące.

Fot.
 • 20 listopada 2006 roku odbyło się pierwsze w tym roku akademickim zebranie Koła Naukowego. Dla nowych członków, studentów IV roku zaprezentowana została dotychczasowa działalnoœć KNM. Ciekawą prezentację przygotowała Violetta Drukała. Przedstawione zostały również referaty autorstwa Dawida Rewersa pt. "Kładka dla pieszych wzorowana na projekcie Leonarda da Vinci" oraz Arka Olko pt. "Most Apollo w Bratysławie". Wcześniej referaty te zostały zaprezentowane na Seminarium Studenckich Kół Naukowych Mostowców w Bystrem.

  Nagrodzeni za działalnoœć na rzecz KNM odebrali ciekawe książki o tematyce mostowej, a byli to: Marta Domka, Jakub Krupka, Marcin Curkowicz, Wiesław Chomycz, Krystian Tomaka, Violetta Drukała, Dominik Macheta. Podziękowania należą się ustępującemu zarządowi KNM, za organizację ciekawych spotkań i wycieczek, za wysiłek jaki wkładali by wszyscy członkowie mogli uczyć się równocześnie rozwijając swoje zainteresowania, odwiedzając ciekawe miejsca i oczywiście zdobywając nowe doœświadczenia. Odbyły się również wybory nowego zarządu na rok akademicki 2006/2007 przewodniczącą została Violetta Drukała (V rok) zdobywając 31 głosów, zastępcą został Dominik Macheta (V rok) - 26 głosów, sekretarzem została Diana Bielesz (IV rok) - 24 głosy, członkami zarządu zostali: Marcin Kokoszka (IV rok) - 23 głosy oraz Dawid Rewers (V rok) - 17 głosów. Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy, ciekawych pomysłów i wielu sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

 • W dniach 26-28 października br. odbyło się I Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych pt. "Współczesne tendencje w budownictwie mostowym". Przeczytaj więcej.

 • W październiku 2006 roku grupa członków KNM była goœćmi na budowie mostu w Puławach oraz w wytwórni elementów stalowych Mostostal Puławy. Więcej...

Fot.Rok akademicki 2005/2006:

 • W dniach 7-8 czerwca grupa członków KNM odwiedziła Warszawę. Celem wycieczki było szkolenie-seminarium w firmie PERI. Więcej...

 • 15 maja odbyło się zebranie KNM poświęcone mostom w Rzeszowie. Przedstawione zostały historyczne mosty Rzeszowa - prezentację przygotowała Violetta Drukała. Wyświetlony został film autorstwa Redaktora Marka Czarnoty z cyklu "Rzeszowskie ulice i okolice", odcinek pt. "Rzeszowskie Mosty". Film otrzymaliœmy dzięki uprzejmoœci Dyrektora Oddziału TVP S.A. w Rzeszowie - sprawą zajęli się Violetta Drukała i Dominik Macheta. Goœciem spotkania był przedstawiciel Pracowni Projektowej Promost Consulting - mgr inż. Andrzej Ziemierowicz, absolwent PRz. Zaprezentował wiele ciekawych zdjęć Mostu Zamkowego w Rzeszowie i modele obliczeniowe konstrukcji, wykonane w programie SOFiSTiK. Dodatkową prezentacje na temat mostu Zamkowego przygotowała Violetta Drukała.

  Podziękowania: za udostępnienie filmu "Rzeszowskie Mosty" serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Oddziału Telewizji Polskiej w Rzeszowie - Jerzemu Oleszkiewiczowi; dziękujemy również przedstawicielowi Promost Consulting za ciekawy wykład.

  W ostatniej częœci spotkania zostały rozdane firmowe koszulki KNM dzięki którym członkowie naszego Koła są rozpoznawalni na uczelni i nie tylko. Ostateczny wygląd naszych koszulek - niżej. Uporządkowaliœmy również sprawy bieżące.

Fot.
 • 26 kwietnia br. zapoznaliœmy się z budową tunelu pod drogą krajową nr 4 w Krasnem k. Rzeszowa. Generalnym wykonawcą obiektu jest Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A. - zobacz więcej.

 • 10 kwietnia odbyło się kolejne seminarium KNM. Pierwsza część zebrania poœświęcona była prezentacjom najnowszych osiągnięć budownictwa mostowego w Polsce. Most łukowy w Wolinie przedstawiła Marta Domka, most w Płocku Viola Drukała, ciekawą konstrukcję mostu Kotlarskiego omówił Maciej Szeliga, a most Milenijny we Wrocławiu zaprezentował Krystian Tomaka. Z powodów technicznych nie odbył się przygotowany przez Łukasz Chowańca pokaz możliwoœci obliczeniowych programu SOFiSTiK (prezentację przeniesiono na 08.05.2006 r.). W dalszej części spotkania omówione zostały plany wyjazdu do Warszawy na seminarium dot. programu SOFiSTiK i szkolenia organizowanego przez firmę PERI.

Fot. Fot. Fot.
 • W dniu 05.04.2006 r. członkowie Koła Naukowego Mostowców z czwartego roku, będący równocześnie w Naukowym Kole Geodetów "GLOB" wraz z opiekunem GLOB-u mgr Jerzym Gajdkiem odbyli wycieczkę do Krakowskiego biura projektów "Transprojekt" zajmującego się projektowaniem dróg i mostów. Więcej...

 • 20 marca 2006 r. odbyło się kolejne Zebranie KNM. W pierwszej częœci zebrania oglądnęliœmy 4 prezentacje. Historię mostów warszawskich bardzo skrupulatnie przedstawiła nam Viola Drukała. Kolejno Marcin Trześniowski przedstawił burzliwe dzieje Mostu Poniatowskiego. Następnie koledzy Arek Olko i Maciek Szeliga przedstawili dwa współczesne mosty podwieszone: Most ŒŚwiętokrzyski i Most Siekierkowski. Na końcu spotkania podjęliœmy ostateczne decyzje w sprawie druku firmowych koszulek oraz przedstawiliœmy plany "wycieczek technicznych" na najbliższe miesiące. Z powodu wyjazdu zagranicznego przewodniczącego i zastępcy KNM, nowym przewodniczącym Koła został mianowany Wiesław Chomycz.

Fot. Fot. Fot.
 • Serdecznie zapraszamy na kolejne zebranie KNM, które odbędzie się 20 marca o godz. 19 w sali P-10 w budynku P. Program zebrania w pliku. Przedstawiamy poniżej propozycje naszych firmowych koszulek - można je również zobaczyć w gablocie w Katedrze Mostów. Na spotkaniu będzie można zamówić koszulki oraz wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar. Chętnych prosimy o przygotowanie ok. 25zł.

Fot. Fot. Fot.
 • 20 stycznia 2006 roku członkowie Koła Naukowego Mostowców byli goœćmi na budowie mostu w Milówce k. Żywca i ŒWiętoszówce k. Bielska-Białej (zobacz zdjęcia).

 • W dniu 10 stycznia 2006 r. w Warszawie odbyło się seminarium na temat "Łożyska i urządzenia dylatacyjne" zorganizowane przez Politechnikę Warszawską. Dzięki uprzejmoœci Zarządu Koła Naukowego Mostowców Politechniki Warszawskiej, w seminarium mogli wziąć udział delegaci KNM PRz (zobacz zdjęcia).

 • W dniu 9 stycznia 2006 r. odbyło się kolejne Zebranie KNM. W pierwszej części zebrania oglądnęliœmy 4 prezentacje na temat wybranych mostów japońskich, które przygotowali: Violetta Drukała, Dominik Macheta, Artur Wysocki oraz Grzegorz Głaz. Następnie obejrzeliœmy film o projekcie supermostu przez cieśninę Beringa mającego w przyszłoœci połączyć Amerykę Północną z Azją. Na końcu spotkania wybraliœmy wzór na "firmowe" koszulki oraz uporządkowaliœmy sprawy bieżące.

Fot. Fot. Fot.
 • W dniu 12 grudnia 2005 r. odbyło się Zebranie KNM. Spotkanie poprowadził Wiesiek Chomycz. Na początku Zebrania członkowie KNM mieli okazje obejrzeć krótką relację z ostatniej zagranicznej wycieczki do Francji, która w postaci filmu zaprezentował Krystian Tomaka. Następnie zostały przedstawione szczegółowe prezentacje mostów, które obejrzeliœmy we Francji i Szwajcarii. Prezentacje przygotowali Wiesław Chomycz, Łukasz Chowaniec, Marcin Curkowicz oraz Kazimierz Konopka. Rozstrzygnięcie "konkursu na koszulki" przesunęliœmy na kolejne spotkanie, organizację którego powierzyliœmy koleżankom i kolegom z IV roku.

Fot. Fot. Fot.
 • Uwaga! Ogłaszamy konkurs na projekt wzoru na "firmowe" koszulki KNM. Projekt wzoru prosimy nanieść na koszulki wg pliku (pobierz wzór). Zainteresowanych prosimy o przesyłanie propozycji na adres jkrupka@o2.pl. Rozstrzygnięcie konkursu na następnym spotkaniu KNM, które odbędzie się 9 stycznia 2006 r.

 • W dniach 1-2 grudnia 2005 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej w ramach wrocławskich dni mostowych odbyło się seminarium na temat "Mosty podwieszone i wiszące". Dzięki uprzejmoœci Zarządu Koła Naukowego Młodzi Mostowcy Politechniki Wrocławskiej, w seminarium mogli wziąć udział delegaci KNM Politechniki Rzeszowskiej (zobacz zdjęcia).

 • 25.11.2005 r. członkowie KNM zapoznali się z końcową fazą budowy wiaduktu w m. Załęże k. Rzeszowa (zobacz).

 • W dniu 21 listopada 2005 r. odbyło się Walne Zebranie KNM. Na początku Zebrania członkowie KNM mieli okazje zapoznać się wybranymi obiektami Portugalii, Hiszpanii i Francji, odwiedzonymi przez studentów Katedry Mostów jeszcze w 2001 roku (zobacz więcej). Następnie Zarząd Koła podsumował działalnoœć w minionym roku akademickim. Osoby aktywnie uczestniczące w pracach Koła otrzymały nagrody. Nagrody wręczali: Prodziekan ds. Nauczania prof. Władysław Łakota, po. Kierownik Katedry Mostów dr inż. Ewa Michalak i Opiekun Koła. Po wręczeniu nagród została przedstawiona krótka prezentacja relacjonująca ostatnią wycieczkę zagraniczną do Francji. W ostatniej części Zebrania wybrano nowy Zarząd Koła (przewodniczącym został Jakub Krupka, gratulujemy :-) oraz określono główne kierunki działalnoœci na rok akademicki 2005/2006.

Fot. Fot.
Fot. Fot.Rok akademicki 2004/2005:

 • W dniach 9 - 18 września 2005 roku odbyła się wyprawa studentów Katedry Mostów PRz na ciekawe obiekty mostowe we Francji - przedźŸ do zakładki Wycieczki techniczne.

 • W dniu 17.06.2005 r. odbyła się wycieczka techniczna członków KNM na budowę wiaduktu w miejscowoœci Załęże w ciągu obwodnicy północnej Rzeszowa. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Wycieczki techniczne.

 • 15 czerwca członkowie KNM przeprowadzili kontrolę stanu technicznego mostu w miejscowoœci Biała k. Rzeszowa - zobacz zdjęcia.

 • 1 czerwca członkowie KNM przeprowadzili kontrolę stanu technicznego mostu zespolonego w miejscowoœci Babica k. Rzeszowa - zobacz zdjęcia.

 • 24 maja br. członkowie KNM wzięli udział w "V Integracyjnym Ognisku Studenckich Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej" zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe eM@rketingu. Organizatorom za zaproszenie i poczęstunek serdecznie dziękujemy... Więcej tutaj.

 • W dniu 21.04.2005 r. odbyła się wycieczka techniczna członków KNM na budowę/remont Mostu Podkarpackiego - zapory. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Wycieczki techniczne.

 • W dniu 24.03.2005 r. zmieniła wygląd nasza witryna. Pierwszą koncepcje strony KNM stworzyli Kuba Bełch i Jan Gwiszcz - serdecznie dziękujemy. Aktualny wygląd to projekt Jakuba Krupki.

 • Rozstrzygnięty został konkurs na logo KNM. Zwyciężył projekt Magdaleny Gamrackiej (VBD). Gratulacje!

Fot.
 • W dniu 10.01.2005 r. odbyło się bardzo ciekawe seminarium nt. nowoczesnych systemów deskowań i rusztowań. Seminarium poprowadzili kol. z V BD - Jacek Szaro i Rafał Spruch. Dziękujemy.

Fot. Fot.
 • W czwartek, 9.12.2004 r. członkowie naszego Koła odwiedzili budowę obwodnicy Głogowa Małopolskiego - patrz zakładka Wycieczki techniczne.

 • W poniedziałek, 15.11.2004 r. odbyło się walne zebranie KNM. Wybrano nowy zarząd i określono główne cele działalnoœci w roku akademickim 2004/2005.

Fot.Rok akademicki 2003/2004:

 • W kwietniu 2004r. odbyło się zebranie założycielskie Koła Naukowego Mostowców. Miesiąc później, 25 maja, dokonano wpisu do Rejestru Kół Naukowych działających w Politechnice Rzeszowskiej. Członkami KNM są studenci specjalnoœci "Budowa i Utrzymanie Mostów" na kierunku Budownictwo. Głównym celem działalnoœci Koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny mostownictwa.< wstecz < ^ do góry ^ << strona główna >>